[marți, 17 septembrie] Generozitatea

 

 

„Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu” (2 Corinteni 9:7). Deși trebuie să ascultăm de îndemnurile Bibliei la dăruire și la schimbarea priorităților financiare, generozitatea înseamnă mai mult decât a da bani unei cauze, indiferent cât de vrednică de laudă ar fi. Ea este una dintre cele mai cuprinzătoare atitudini în viață și o calitate-cheie a celor „care se tem de Domnul” (Psalmii 112:5).

 

3. Ce spun următoarele texte despre generozitatea faţă de cei în nevoie?

 

Leviticul 25:35-37

”35 Dacă fratele tău sărăceşte şi nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijini, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. 36 Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă: să te temi de Dumnezeul tău, şi fratele tău să trăiască împreună cu tine. 37 Să nu-i împrumuţi banii tăi cu dobândă şi să nu-i împrumuţi merindele tale pe camătă.”

 

Psalmii 119:36

”Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre câştig!”

 

2 Corinteni 8:12-15

”12 Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. 13 Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi, 14 ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire, 15 după cum este scris: „Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin nu ducea lipsă”.

 

1 Ioan 3:16-18

”16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe fratele său în nevoie şi îşi închide inima faţă de el cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? 18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.”

 

1 Timotei 6:17-19

”17 Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele. 18 Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, 19 aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.”

 

În epistolele sale, Pavel menționează adesea generozitatea lui Dumnezeu, exprimată prin faptul că Isus Și-a dat viața pentru noi, ca fiind sursa speranței creștine. Jertfa Sa pentru noi ar trebui să ne determine să fim generoși cu ceilalți: „Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos” (Filimon, vers. 6).

 

Generozitatea este o atitudine față de viață. Foarte multe lucruri din viața personală, din societate și obiceiurile ne îndeamnă să ne concentrăm asupra noastră înșine, să păstrăm pentru noi, să funcționăm pe modul automat: eu, eu.

 

Dacă este reală, credința ne va determina să murim față de eu și să trăim pentru ceilalți. Ea ne ajută să vedem lumea și oamenii așa cum îi vede Dumnezeu, și buni, și decăzuți, și ne constrânge să încercăm să îi ajutăm pe cei în nevoie.

 

Generozitatea este foarte apreciată de organizațiile de caritate și de diferite fundații, o generozitate măsurabilă și foarte practică. Dar donațiile generoase nu indică neapărat o viață generoasă (Marcu 12:41-44). Un spirit de generozitate este mai măreț și mai valoros decât orice donație. Noi trebuie să apreciem mai mult și să cultivăm un spirit de generozitate în tot ce facem. Pentru majoritatea oamenilor, generozitatea nu vine în mod natural; avem nevoie de har pentru a exprima generozitatea în mod proactiv și cu intenție, indiferent de amprenta lăsată de păcat și egoism asupra omenirii.

 

Pe lângă a dona bani, chiar și cu generozitate, care sunt alte modalități prin care ne putem manifesta spiritul de generozitate?
 
Urmărește devoționalul video, Școala Cuvântului, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse