[luni, 19 august] Biruiește răul prin bine

 

 

Când ne gândim la învățătura lui Isus, ar trebui să ținem cont de oamenii cărora li Se adresa și de situația în care trăiau ei. Isus începuse să atragă mari mulțimi de oameni din regiunile în care lucra El (Matei 4:25; 5:1). Majoritatea erau oameni de rând, care trăiau sub stăpânirea Imperiului Roman, dar unii erau conducători iudei și lideri religioși. Traiul oamenilor de rând era greu. Aveau puține opțiuni pentru viața lor, erau împovărați de multe taxe și apăsați de tradiția religioasă.

 

Învățându-i pe acești oameni, Isus a fost în mod evident preocupat să le ofere un trai mai bun, să-i ajute să trăiască cu demnitate și curaj în orice situație s-ar fi aflat. Un exemplu foarte bun îl găsim în Matei 5:38-48. Aceste învățături – „întoarce și celălalt obraz”, „dă-i și cămașa” și „să mergi cu el două mile, nu una” – au ajuns foarte cunoscute. Dar faptul că sunt atât de cunoscute scoate și mai mult în evidență acțiunile și atitudinile radicale pe care le prezintă Isus aici.

 

Situațiile descrise de Isus erau experiențe obișnuite pentru mulți dintre ascultătorii Săi. Adesea ei erau agresați violent de către „superiorii” sau stăpânii lor. Din cauza datoriilor, deseori proprietățile lor treceau în mâinile celor bogați și ale cămătarilor de la care se împrumutaseră. Soldații romani îi obligau adesea să muncească.

 

Isus i-a învățat pe oameni să răspundă cu integritate, să îi trateze pe asupritorii lor mai bine decât meritau și, făcând astfel, să se opună pierderii simțământului de omenie. Când acești asupritori încercau să își exercite puterea, oamenii întotdeauna aveau libertatea de a alege cum să răspundă și, opunându-se fără violență și răspunzând cu generozitate, ei demascau răutatea asupririi și a nedreptății care li se făcea.

 

2. Cum ar trebui să aplicăm următoarele principii în viaţa noastră?

 

Matei 5:38-48

”38 Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte’. 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. 40 Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. 41 Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. 42 Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. 43 Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău’. 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? 48 Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”

 

Romani 12:20,21

”20 Dimpotrivă, „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

 

Isus rezumă „Legea și Profeții” – scrierile sacre pe care le numim Vechiul Testament – la un principiu simplu care este cunoscut astăzi ca „regula de aur” (Matei 7:12). În prezent, cum ai putea să faci ce ne-a poruncit El aici, indiferent de cost?