[miercuri, 31 iulie] Profetul Ezechiel

 

 

Dacă am întreba un grup de creștini care sunt „păcatele Sodomei”, probabil că mulți ar începe să enumere păcate sexuale și alte forme de imoralitate. Geneza 19:1-13 ne prezintă o societate stricată, depravată, pregătită pentru distrugere. Totuși răspunsul este mai complicat. Ezechiel spune: „Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit” (16:49). Cu siguranță că Dumnezeu nu putea trece cu vederea imoralitatea din acea cetate, dar Ezechiel scoate în evidență nedreptatea economică și neglijarea celor în nevoie. Oare este posibil ca, în ochii lui Dumnezeu, aceste păcate să fie la fel de rele?

 

Venite după Amos, Mica și Isaia, primele prorocii ale lui Ezechiel avertizează despre distrugerea viitoare. Totuși, după ce Ierusalimul cade în mâinile babilonienilor și poporul este luat în captivitate, atenția lui se îndreaptă mai mult asupra făgăduințelor lui Dumnezeu de restaurare.

 

5. Ce spune Dumnezeu despre conducătorilor corupţi din Israel? Cum se comportă ei faţă de cea mai slabă „oaie” și care sunt metodele Lui?

 

Ezechiel 34:2-4,7-16

”2 „Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel! Proroceşte şi spune-le lor, păstorilor: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? 3 Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile. 4 Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!”

”7 De aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvântul Domnului! 8 Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, pentru că oile Mele au ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele, 9 de aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvântul Domnului!»’ 10 ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor şi nu le vor mai sluji ca hrană!»’ 11 Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ‘Iată, mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele şi le voi cerceta! 12 Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură. 13 Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor şi în toate locurile locuite ale ţării. 14 Le voi paşte pe o păşune bună şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într-un staul plăcut şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel. 15 Eu Însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul, Dumnezeu. 16 Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.’ ”

 

Deși au fost foarte răi, încât au fost comparați cu Sodoma, totuși Dumnezeu încerca să ajungă la inima lor în speranța că se vor întoarce din răutatea lor. În planul reînnoit al lui Dumnezeu pentru poporul Său, ei urmau să se întoarcă în țara lor, Ierusalimul avea să fie restaurat și templul, rezidit. Sărbătorile date de Dumnezeu urmau să fie ținute și țara avea să fie împărțită din nou în mod echitabil între oameni ca moștenire a lor (Ezechiel 47:13 – 48:29). Pare evident că intenția lui Dumnezeu a fost ca planul Său pentru popor, așa cum i-a fost dat lui Moise și poporului Israel după eliberarea din Egipt, să fie aplicat din nou la întoarcerea poporului Său din captivitate. Aici se includea grija pentru cei mai slabi, dar și față de străini.

 

Cât de important este pentru tine că Domnul este un Dumnezeu care oferă a doua șansă – și mai multe – chiar și atunci când poporul Său a ales greșit?