[vineri, 26 iulie] Un gând de încheiere

 

 

„Psalmii lui David trec … de la adâncimile recunoașterii vinovăției personale și osândirii de sine până la credința cea mai vie și legătura cea mai strânsă cu Dumnezeu. … Din toate asigurările cuprinse în Cuvântul Său, aceasta este una dintre mărturiile cele mai vii despre credincioșia, dreptatea și îndurarea legământului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Patriarhi și profeți, p. 754

 

Despre înțelepciunea din cartea Proverbele: „Acestea sunt principii de care ține bunăstarea societății, atât a asociațiilor laice, cât și a celor religioase. Ele păstrează în siguranță proprietatea și viața. Pentru tot ce face să fie posibile încrederea și cooperarea, lumea este datoare Legii lui Dumnezeu, așa cum este dată în Cuvântul Său și cum o găsim adesea în inimile oamenilor, într-o măsură destul de redusă, fiind aproape ștearsă.” – Ellen G. White, Educație, p. 137

 

Rezumat:

Psalmii și Proverbele sunt două cărți care se concentrează pe credincioșia dovedită în experiențe dificile și încercări. Ele prezintă viziunea lui Dumnezeu pentru societate și preocuparea Lui pentru cei săraci și asupriți. Strigătele din cartea Psalmii și înțelepciunea din Proverbele ne spun că Dumnezeu vede și va interveni pentru a-i proteja. Dacă aceasta este preocuparea Sa, ar trebui să fie și preocuparea noastră.

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, ”Patriarhi și profeți”, capitolul „Ultimii ani ai lui David”;

C.S. Lewis, ”Meditații la Psalmi”, capitolul „Judecata în Psalmi”.