[sâmbătă, 20 iulie] Mila și dreptatea în cărţile Psalmii și Proverbele

 

 

Text de  memorat:

 

Psalmii 82:3,4

”Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit – izbăviţi-i din mâna celor răi.”

 

Cărțile Psalmii și Proverbele ne prezintă experiența trăirii cu Dumnezeu în lucrurile obișnuite ale vieții, nu doar în momentele de închinare sau de activități religioase. Cartea Proverbele ne oferă înțelepciune practică – de la relații și familie până la afaceri și conducere –, iar cartea Psalmii este o colecție de cântece care acoperă o varietate de emoții și experiențe spirituale, de la plângeri până la laude pline de triumf și tot ce poate fi cuprins între acestea. Este ușor să observăm că, în toate aspectele și experiențele vieții noastre, ar trebui să se vadă credința, faptul că știm că Dumnezeu ne iubește și Se îngrijește de fiecare aspect al vieții noastre. Dacă medităm asupra vieții în această lume căzută, nu se poate să nu vedem nedreptatea care pătrunde adânc în condiția omului. De fapt, în mod repetat se spune că Dumnezeu vede toată nedreptatea și încearcă să o elimine. El este speranța celor fără speranță. Deși putem atinge doar puțin din ceea ce găsim în aceste cărți pe acest subiect, poate că această lecție ne va inspira să fim mai activi, venind în întâmpinarea nevoilor celor săraci, asupriți și celor uitați care pot fi găsiți pretutindeni în jurul nostru și pe care avem datoria să îi ajutăm.

 

 

BIBLIA ȘI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

 

Biblia:  2 Samuel 7–13

1. Cine a exclamat: „Ce mare ești Tu, Doamne Dumnezeule!”?
2. Ce a intenționat David să facă față de Hanun și cum i-a tratat acesta pe slujitorii trimiși la el?
3. Despre care faptă a lui David se spune că „n-a plăcut Domnului”?
4. Ce fel de haină purtau fetele împăratului înainte de căsătorie?

 

”Evanghelizare”, subcapitolul „Ocaziile favorabile deosebite pentru evanghelizare”

5. Despre ce a scris Ellen G. White că „vor fi ca frunzele pomului vieții”?