[sâmbătă, 29 iunie] Creația lui Dumnezeu

 

 

Text de  memorat:

 

Proverbele 14:31

”Cine asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său.”

 

Ai încercat vreodată să creezi ceva, poate un obiect de artă, ceva realizat manual, poate un fel de mâncare sau ai inventat ceva, iar persoana căreia i l-ai dăruit a stricat sau respins darul tău? Dacă da, poate că înțelegi puțin din ce a simțit Dumnezeu când a creat această lume și a dat viață ființelor omenești, doar ca apoi să vadă cum ceea ce a creat este distrus de păcat. Biblia spune că lumea a fost creată cu grijă, că totul era „foarte bun”. În relatarea din Geneza 1 și 2, putem vedea ce a simțit Dumnezeu față de ceea ce crease. Acesta este contextul în care ar trebui să citim despre căderea omului în păcat din Geneza 3 și despre ce a fost în inima lui Dumnezeu când a mers la omul pe care îl crease. Uluitor, însă lumea noastră continuă să fie iubită de Dumnezeu, în ciuda mileniilor de păcat, violență, nedreptate și răzvrătire fățișă. Chiar mai uimitor este faptul că Dumnezeu a pus în acțiune planul Său pentru răscumpărarea și re-crearea lumii în care ne-a încredințat nouă, celor credincioși, o parte de îndeplinit în planurile Sale mărețe. Da, noi suntem destinatarii harului Său, dar, din acest har pe care l-am primit, ne-a fost dată și o lucrare pe care să o facem ca împreună-lucrători cu Domnul nostru. Ce responsabilitate solemnă și sfântă!

 

BIBLIA ȘI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

 

Biblia: 1 Samuel 17–23

1. Ce anume a văzut și a înțeles Saul?
2. Despre care dintre doi prieteni scrie că se prăpădea plângând?
3. Ce sfat i-a dat prorocul Gad lui David?
4. Ce s-a întâmplat când Saul și oamenii lui îi înconjuraseră pe David și pe oamenii săi?

 

”Evanghelizare”, subcapitolul „Umbra unei pedepse iminente”

5. Cine au fost neglijați fără milă?