[luni, 13 mai] Una prin dragostea Sa

 

 

3. Cum este exprimat în Biblie acest concept?

 

1 Tesaloniceni 3:12

”Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi”

 

Ioan 17:21-23

”Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.”

 

În această rugăciune, Isus S-a gândit la unitatea dintre cei care aveau să Îl urmeze. În această unitate, dragostea este esenţială. Cuvântul pe care Îl foloseşte Biblia în această rugăciune şi în multe alte locuri din Noul Testament pentru a face referire la dragostea lui Dumnezeu este agape. Această dragoste este însăşi natura lui Dumnezeu (1 Ioan 4:8) şi îi identifică pe urmaşii lui Isus (Ioan 13:35). Dragostea lui Dumnezeu nu este ceva natural pentru inima omenească păcătoasă. Ea vine în viaţa credinciosului doar dacă Isus locuieşte în ea prin Duhul Său (Romani 5:5; 8:9,11). „Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu” (Ioan 15:12). Ucenicul Ioan, care a scris aceste cuvinte, nu a fost mereu uşor de iubit, ci era mândru, însetat de putere, înclinat spre critică şi iute la mânie (Marcu 3:17; Luca 9:54; vezi şi Hristos, Lumina lumii / Viaţa lui Iisus, p. 295). Mai târziu, el avea să-şi aducă aminte că Isus continuase să-l iubească în ciuda acestor trăsături de caracter. Treptat, dragostea lui Isus l-a schimbat pe Ioan, făcându-l în stare să-i iubească pe ceilalţi în unitate creştină. „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19), scria el, şi: „Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii” (1 Ioan 4:11).

 

Citește 1 Corinteni 13:4-8 și încearcă să-ți treci numele unde apare cuvântul „dragoste”. Cât de bine se potrivește?

 

1 Corinteni 13:4-8

”Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.”