[sâmbătă, 23 martie] „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”

 

 

Completează şi memorează:

 

Apocalipsa 21:5

”Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”.”

 

Distrugerea Babilonului din timpul sfârşitului este o veste rea pentru adepţii lui, dar este o veste bună pentru poporul lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:1-7). Babilonul le-a dat puterilor politice ideea de a-i persecuta pe credincioşi şi de a le face rău (Apocalipsa 18:24). De aceea, distrugerea lui echivalează cu eliberarea şi salvarea lor.

 

Prin distrugerea Babilonului, primeşte în sfârşit răspuns rugăciunea martirilor din scena peceţii a cincea. Strigătul lor: „Până când, Stăpâne?” este strigătul copiilor lui Dumnezeu oprimaţi şi loviţi, de la Abel şi până la sfârşitul lumii (Psalmii 79:5; Habacuc 1:2; Daniel 12:6,7). Cartea Apocalipsa ne asigură că răul, oprimarea şi suferinţa vor avea sfârşit.

 

A sosit timpul acum ca Hristos să-Şi ia în stăpânire Împărăţia veşnică. Ultimele capitole din cartea Apocalipsa descriu distrugerea Babilonului din timpul sfârşitului, precum şi distrugerea lui Satana şi a răului. Şi ne oferă câteva imagini despre aşezarea Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu.

 

BIBLIA ŞI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

 

Biblia: Deuteronomul 1–7

 

1. Cum sunt descrişi emimii şi cine îi numeau astfel?

2. Ce I-a cerut Moise Domnului şi a fost refuzat?

3. Ce motivaţie nouă şi diferită le-a fost dată israeliţilor pentru respectarea Sabatului?

4. Ce a spus Moise că vor extrage israeliţii din munţii ţării promise?

 

Istoria mântuirii, cap. 57

 

5. Ce face Diavolul să se creadă despre Biblie?