[Miercuri, 27 feb] Chipul fiarei

4. În ce va consta activitatea fiarei a doua şi care va fi cea mai mare dintre amăgirile ei?

Apocalipsa 13:12,13
12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.

1 Împăraţi 18:38
Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ.

Faptele 2:3
Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

La sfârşitul timpului, fiara care seamănă cu un miel începe să exercite autoritatea fiarei dintâi, ca o contrafacere a planului de mântuire. După cum Duhul Sfânt exercită autoritatea lui Hristos, îndreptând atenţia oamenilor către El (Ioan 15:26), tot aşa puterea aceasta pământească exercită toată autoritatea fiarei din mare şi îndreaptă atenţia oamenilor către aceasta.

Fiara a doua îi este subordonată fiarei dintâi şi îi determină pe locuitorii pământului să i se închine acesteia. Textul ne arată că activitatea aceasta se corelează cu vindecarea rănii de moarte. Şi cum anume îi va determina să i se închine fiarei dintâi? Iniţial îi va convinge prin minuni (Apocalipsa 13:13,14), iar în etapa finală, îi va constrânge (Apocalipsa 13:15-17).

Vindecarea rănii de moarte a fiarei dintâi se referă la restaurarea puterii sistemului religios medieval. Prin intermediul minunilor, fiara a doua îi va convinge pe locuitorii pământului să îi facă „o icoană” fiarei dintâi. O icoană este o imagine, o reproducere a unei realităţi. Lumea va fi determinată să creeze un sistem religios asemănător cu cel din Evul Mediu. Oamenii vor lua minunile înşelătoare drept manifestări ale puterii divine. Iar „icoana fiarei” se va forma în momentul în care puterea civilă se va alătura organizaţiilor religioase pentru a impune un sistem fals de închinare.

Prin preluarea expresiei din Geneza 2:7, Apocalipsa 13:14,15 ne spune că fiara a doua „îi va da suflare” (în engl.: „o va activa”) printr-un proces similar cu cel folosit de Dumnezeu pentru a aduce la viaţă omul. Locuitorii lumii vor fi amăgiţi să recunoască şi să accepte autoritatea primei fiare prin convingere şi constrângere.

Dumnezeu nu ne-a forțat să ne închinăm Lui și să-L ascultăm, ci dimpotrivă, a fost dispus să moară pe cruce. Ce concluzie putem trage despre această coaliție de forțe care va recurge la constrângere?