[Vineri, 15 feb] Un gând de încheiere

Trâmbița a șaptea (Apocalipsa 11:15-18) anunţă încheierea isto­riei acestui pământ. A sosit timpul ca Dumnezeu să facă dreptate. Planeta răzvrătită, aflată sub stăpânirea lui Satana mii de ani, ur­mează să se reîntoarcă în posesia și sub stăpânirea lui Dumnezeu. După moartea lui Hristos pe cruce și înălțarea Sa la cer, lui Satana, uzurpatorul, i s-a interzis pentru totdeauna accesul în cer, iar Hristos a fost proclamat stăpânul legitim al pământului (Apocalipsa 12:10). Satana, știind că mai are puţin timp, se luptă din răsputeri să distru­gă orice mai poate (Apocalipsa 12:12). Trâmbița a șaptea anunță că puterile uzurpatoare au fost înlăturate și lumea aceasta a intrat în sfârșit sub stăpânirea legitimă a lui Dumnezeu.

Trâmbița a șaptea prezintă conținutul restului cărții Apocalipsa, care tratează despre evenimentele finale: (1) Neamurile se mânia­seră (Apocalipsa 12–14), Satana înfuriat (Apocalipsa 12:17), împre­ună cu cei doi aliați ai lui – fiara ridicată din mare și fiara ridicată din pământ –, pregătește popoarele pentru lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. (2) Mânia Ta a venit: Dumnezeu răspunde la mânia popoarelor cu ultimele șapte plăgi, numite mânia lui Dumnezeu (Apocalipsa 15:1). (3) Timpul pentru judecata morților (Apocalipsa 20:11-15). (4) Răsplata slujitorilor lui Dumnezeu (Apocalipsa 21–22). (5) Să nimicească pe cei ce nimicesc pământul (Apocalipsa 19:2) – aici se declară că Babilonul din timpul sfârșitului este judecat pen­tru că a distrus pământul. Distrugerea lui Satana, a oștilor lui și a celor doi aliați ai lui constituie ultimul act din drama marii lupte (Apocalipsa 19:11 – 20:15).