[Joi, 3 ian] Tema fundamentală a cărții

Ultimele cuvinte din prologul Apocalipsei scot în evidență tema ei dominantă: revenirea lui Isus în putere și slavă. Promisiunea aceasta este repetată de trei ori în concluzia cărții (Apocalipsa 22:7,12,20).

5. Citește următoarele pasaje. Potrivit lor, cât de certă este revenirea Domnului?

Apocalipsa 1:7,8
7 . Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
8 . „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

Daniel 7:13,14
13 . M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
14 . I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

Zaharia 12:10
10 . Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.

Matei 24:30
30 . Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

În Apocalipsa, revenirea lui Hristos este punctul final către care se îndreaptă istoria. Ea va marca sfârșitul istoriei acestei lumi și începutul Împărăției veșnice a lui Dumnezeu, precum și eliberarea de rău, durere, suferință și moarte.

Apocalipsa 1:7 arată, în concordanță cu întreg Noul Testament, că revenirea lui Hristos în glorie va fi literală și personală. De asemenea, la acest eveniment vor asista toți oamenii, inclusiv „cei ce L-au străpuns”. Aceasta înseamnă că va exista o înviere specială a unui grup de persoane, din care vor face parte și cei care L-au răstignit. La a doua Sa venire, Isus le va aduce eliberare celor care L-au așteptat și judecată celor care au refuzat îndurarea și dragostea Sa.

Certitudinea revenirii lui Hristos este transmisă prin cuvintele „Da, amin!” (Apocalipsa 1:7). Cuvântul „da” redă grecescul nai, iar amin este o confirmare evreiască. Împreună, ele exprimă siguranța. Aceasta este formula cu care se încheie cartea Apocalipsa (vezi și Apocalipsa 22:20).

„Credința în apropiata venire a Fiului omului pe norii cerului nu-l va face pe adevăratul creștin să devină neglijent și nepăsător față de preocupările obișnuite ale vieții. (…) Sinceritatea, credincioșia și integritatea sunt testate și trebuie să fie dovedite în lucrurile vremelnice” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 4, ed. 2010, p. 270).

O promisiune este demnă de crezare sau nu în funcție de integritatea celui care a făcut-o și de capacitatea lui de a o împlini. Nu uita că făgăduința revenirii a fost făcută de Dumnezeu, Acela care Și-a împlinit până acum toate promisiunile.