[Marți, 11 dec] Solia primului înger

Adventiştii de ziua a şaptea consideră că soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6–12 descriu misiunea lor şi esenţa mesajului lor de dinaintea revenirii lui Isus (Apocalipsa 14:14–20). Ele conţin mesaje care trebuie spuse „cu glas tare” tuturor locuitorilor pământului.

4. Care este solia primului înger?

Apocalipsa 14:6–7
6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Prima solie aduce Evanghelia în atenţia tuturor locuitorilor pământului, ca o împlinire a profeţiei lui Isus din Matei 24:14, transmiţând şi ideea de iminenţă. Şi îi îndeamnă pe oameni să-I acorde lui Dumnezeu toată atenţia, pentru că „a venit ceasul judecăţii Lui”.

„Temeţi-vă de Dumnezeu!” Mulţi vor fi îngroziţi de solia aceasta. Însă pentru cei care L-au urmat pe Isus, ea va fi un apel la veneraţie şi respect. Ei văd în ea împlinirea făgăduinţelor Sale şi sunt cuprinşi de recunoştinţă şi respect profund.

„Şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Cuvintele acestea fac trimitere directă la porunca despre Sabat, cu referirea ei la crearea lumii (Exodul 20:8-11).

Dumnezeul Creator, care a instituit Sabatul ca zi de comemorare a puterii Sale creatoare, este Cel căruia I se cuvin închinarea şi premărirea. Interesant că, la sfârşitul timpului, închinarea va arăta de care parte este fiecare în marea luptă. Solia acesta este un apel adresat tuturor locuitorilor pământului de a se închina Creatorului.

„Punctul central în criza finală va fi închinarea. Apocalipsa arată că testul nu va consta în interzicerea închinării, ci în obligaţia de a i se aduce închinare altcuiva decât lui Dumnezeu. Atunci, vor exista în lume doar două categorii de oameni: cei care se tem de Dumnezeul adevărat şi I se închină (Apocalipsa 11:1,18;Apocalipsa 14:7 ) şi cei care urăsc adevărul şi care se închină balaurului şi fiarei (Apocalipsa 13:4-8; Apocalipsa 14:9-11).” – Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, 2002, pp. 444–445

Post-ul Solia primului înger apare prima dată în Studiu Biblic.