[Vineri, 7 dec] Un gând de încheiere

„Când Hristos locuieşte în sufletul lucrătorilor, când egoismul este mort, când nu există nicio rivalitate, nicio luptă pentru supremaţie, când există unitate, când ei se sfinţesc, aşa încât dragostea unul faţă de altul este văzută şi simţită, atunci ploaia harului Duhului Sfânt va veni asupra lor tot aşa de sigur cum este faptul că făgăduinţa lui Dumnezeu nu va da greş în nicio iotă sau o frântură de slovă.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2010, p. 158

„Ca să stăm în ziua cea mare a Domnului adăpostiţi în Hristos, turnul nostru de scăpare, trebuie să îndepărtăm orice invidie şi orice luptă pentru supremaţie. Trebuie să distrugem complet rădăcinile acestor gânduri nesfinte, ca nu cumva să prindă din nou viaţă. Să ne aşezăm în întregime de partea Domnului.” – Ellen G. White, Evenimentele ultimelor zile, ed. 2003, pp. 137–138