[Luni, 15 oct] Isus Se roagă pentru ucenicii Săi

3. Ce lucruri concrete cere Domnul Isus pentru ucenici?

Ioan 17:9-19
9. Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: –
10. tot ce este al Meu este al Tău, şi ce este al Tău este al Meu – şi Eu sunt proslăvit în ei.
11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.
12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13. Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină.
14. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.
15. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
16. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.
17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.
19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.

Când El nu avea să mai fie cu ei, ucenicii aveau să fie în pericolul de a-şi pierde credinţa. El Îi cere Tatălui să-i păzească atât timp cât sunt în lume. Nu Se roagă pentru lume, fiindcă ştie că ea se împotriveşte voinţei Tatălui (1 Ioan 5:19). Dar lumea este locul unde ucenicii urmau să lucreze şi de aceea Îi cere Tatălui să-i păzească de răul din lume. Lui Isus Îi pasă de lume, căci este Mântuitorul ei! Însă vestirea Evangheliei depinde de mărturia celor care se vor duce să o vestească. De aceea mijloceşte pentru ei ca să fie izbăviţi de cel rău (Matei 6:13).

Cu toate acestea, un ucenic nu a putut fi salvat – cel care s-a hotărât să-L trădeze (Ioan 13:18-30). Deşi trădarea fusese prevestită de Scriptură (Psalmii 41:9), Iuda n-a fost o victimă a sorţii. „La cina de Paşte, Domnul Hristos Şi-a dovedit divinitatea, dând în vileag scopul vânzătorului. Cu gingăşie, El nu l-a trecut cu vederea pe Iuda atunci când le-a slujit ucenicilor. Dar ultimul apel al iubirii a rămas fără răspuns.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 621

De asemenea, Isus Se roagă pentru unitatea ucenicilor (Ioan 17:11), conştient că invidia şi gelozia puteau să-i dezbine, ca în alte ocazii trecute. Unitatea aceasta nu poate fi obţinută prin puterea oamenilor. Ea este exclusiv rezultatul şi darul harului divin. Unitatea ucenicilor se întemeiază pe unitatea dintre Tatăl şi Fiul şi este condiţia indispensabilă pentru slujirea lor eficientă viitoare.

Un alt lucru indispensabil pentru ca ucenicii să le poată sluji altora este sfinţirea, sau consacrarea lor prin adevăr. Lucrarea harului divin la inima lor avea să-i transforme. Dar, ca să poată da mărturie despre adevărul lui Dumnezeu, aveau nevoie să se lase transformaţi de acest adevăr.

Ce înseamnă „a nu fi din lume”? Ce atitudini și comportamente îi caracterizează pe cei care nu sunt din lume?

Post-ul Isus Se roagă pentru ucenicii Săi apare prima dată în Studiu Biblic.