[Luni] Mai mult decât cunoştinţe teoretice

Noi nu cunoaştem cauza apariţiei răului, dar ştim din Scriptură că răul a apărut în inima lui Lucifer, în cer. În afară de detaliile fascinante pe care le primim în scrierile lui Ellen G. White (vezi, de exemplu, capitolul „Originea răului” din cartea Tragedia veacurilor), Scriptura nu ne dezvăluie prea multe despre cum a apărut răul în cer. Ne oferă totuşi multe detalii despre cum a apărut pe pământ.

2. Ce declaraţii ne arată că Adam şi Eva au avut partea lor de vină în cele întâmplate?

Geneza 3:1-7
1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”
2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

Realitatea tristă este că Eva avea cunoştinţă de porunca lui Dumnezeu pentru ei. Ea însăşi a repetat-o: „Dumnezeu a zis: «Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi»” (Geneza 3:3). Din forma pe care o avem în Scriptură, porunca nu amintea nimic despre atingerea fructului, dar Eva ştia adevărul că, dacă mânca din fruct, avea să moară.

Satana a lăsat-o să repete porunca, dar a contrazis-o clar şi categoric: „Şarpele a zis femeii: «Hotărât că nu veţi muri»” (Geneza 3:4).

Nici nu se putea o negare mai clară! La început, Satana a abordat-o pe Eva subtil, dar, din momentul în care a reuşit să-i capteze atenţia şi a văzut că ea nu se opune, a contestat deschis porunca Domnului. Tragic este că Eva fusese prevenită. Nu putea pretinde că n-a ştiut. A ştiut!

Şi, cu toate că a ştiut, tot a săvârşit răul. Cunoaşterea n-a fost suficientă pentru a o feri de păcat (nici pe Adam, care a ştiut şi el adevărul) în acel mediu desăvârşit din Eden. Atunci să nu ne amăgim cu gândul că, pentru a fi mântuiți, cunoașterea ne-ar fi suficientă. Da, noi ştim ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, pe lângă cunoaştere, avem nevoie şi de atitudinea de ascultare.

Dumnezeu a spus ceva, Satana a spus cu totul altceva. În ciuda cunoştinţelor pe care le aveau, Adam şi Eva au ales să asculte de vorbele lui Satana. Gândeşte-te cât de puţin s-a schimbat situaţia de-a lungul mileniilor. Cum ne putem feri de greșeala lor?