[Vineri] Un gând de încheiere

„Spiritul dărniciei este spiritul Cerului. Spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Dragostea care se jertfeşte pe sine a lui Hristos este descoperită la cruce. El a dat tot ce avea şi apoi S-a dat pe Sine Însuşi ca omul să poată fi mântuit. Crucea lui Hristos apelează la bunăvoinţa fiecărui urmaş al binecuvântatului Mântuitor. Principiul ilustrat acolo este de a da şi iarăși a da. Aceasta, transpusă în fapte concrete de milă şi de bunătate, este adevăratul rod al vieţii creştine. Principiul oamenilor lumeşti este de a dobândi şi a dobândi; aşa se aşteaptă ei să obţină fericirea; dar dus până la capăt, rodul lui este nefericirea şi moartea.” – Ellen G. White, în Advent Review and Sabbath Herald, 17 oct. 1882