[Miercuri] Casa vistieriei

În termeni poetici, Biblia spune că Dumnezeu are câte o „cămară” pentru vânt (Ieremia 10:13), pentru adâncuri (Psalmii 33:7), pentru zăpadă şi grindină (Iov 38:22) şi are control absolut asupra lor. Însă cea mai preţioasă „cămară” a Sa este cea pentru zecime. „Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel pentru slujba pe care o fac ei pentru slujba cortului întâlnirii” (Numeri 18:21). Este prima menţiune cu privire la locul unde trebuie ţinută zecimea – „principiul vistieriei”. Apoi, Dumnezeu le-a cerut israeliţilor să aducă zecimea la locul ales de El (Deuteronomul 12:5,6). Pe timpul lui Solomon, zecimea era adusă la Templul din Ierusalim. Israeliţii au înţeles la ce se referea Maleahi când le-a spus: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile” (3:10). Casa vistieriei era locul unde se desfăşurau serviciile religioase şi de unde erau susţinuţi leviţii.

5. Ce alte denumiri pentru „casa vistieriei” mai apar în Scriptură?

1 Cronici 26:20
Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu şi vistieriilor lucrurilor sfinte.

2 Cronici 31:11-13
11. Ezechia a dat poruncă să pregătească nişte cămări în Casa Domnului; şi le-au pregătit.
12. Au adus în ele cu credincioşie darurile de mâncare, zeciuiala şi lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija lor, şi fratele său Şimei era al doilea după el.
13. Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat şi Benaia erau întrebuinţaţi sub cârmuirea lui Conania şi a fratelui său Şimei, după porunca împăratului Ezechia şi a lui Azaria, căpetenia Casei lui Dumnezeu.

Neemia 10:38
Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când vor ridica zeciuiala; şi leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei.

În ambele perioade testamentare, Dumnezeu a avut o vistierie centrală pentru administrarea zecimii. Adventiştii de ziua a şaptea sunt o biserică mondială în care principiul vistieriei este acceptat şi practicat. Membrii sunt încurajaţi să trimită zecimea către Conferinţă/Misiune prin intermediul bisericii locale de care aparţin. Din trezoreria Conferinţei/Misiunii îşi primesc pastorii salariile.

„Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde, apelurile după ajutor vor fi tot mai dese. Ca să se poată răspunde acestor chemări, creștinii trebuie să asculte de porunca: «Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa Mea» (Maleahi 3:10). Dacă cei care mărturisesc că sunt creștini Îi vor aduce lui Dumnezeu în mod credincios zecimile și darurile lor, vistieria Sa va fi plină. Atunci nu ar mai fi nevoie să se recurgă la expunere de lucruri spre vânzare, la loterii sau organizarea de distracţii în vederea strângerii de fonduri pentru sprijinirea Evangheliei.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 248

Gândeşte-te ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar duce zecimea unde ar dori. De ce este important să o aducem la casa vistieriei lui Dumnezeu?