[Duminică] O chestiune de cinste

Un lucru pe care îl avem cu toţii în comun este acela că nu ne place nesinceritatea. Şi nu ne place mai ales când o vedem la alţii. La noi înşine o observăm mai greu, iar când o observăm, tindem să ne scuzăm acţiunile, să ne justificăm faptele, să diminuăm importanţa lor: „A, nu e chiar atât de grav; este un lucru minor, nu contează.” Poate că pe noi reuşim să ne păcălim cu aceste cuvinte, dar nu şi pe Dumnezeu.

„Necinstea este practicată peste tot în rândurile noastre şi aceasta este cauza stării de căldicel în care se află mulţi dintre cei care mărturisesc a crede adevărul. Ei nu sunt în legătură cu Hristos şi îşi înşală propriul suflet.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 4, ed. 2015, pp. 270–271

1. Ce principiu important prezentat de Isus ne ajută să înţelegem de ce trebuie să fim cinstiţi chiar şi în „lucrurile mici”?

Luca 16:10
Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.

Dumnezeu ştie cât de înclinaţi suntem spre incorectitudine, mai ales când este vorba despre lucrurile pe care le deţinem. De aceea, El ne-a pus la dispoziţie un antidot puternic împotriva incorectitudinii şi egoismului, cel puţin în ce priveşte posesiunile materiale – principiul aducerii zecimii şi darurilor.

2. Ce învăţături ne transmit textele următoare şi cum ne pot ajuta aceste învăţături să rămânem oneşti?

Leviticul 27:30
Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.

Maleahi 3:8
Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

„Nu se face niciun apel la recunoștinţă sau generozitate. Este o chestiune de cinste. Zecimea este a Domnului, iar El ne cere să Îi dăm înapoi ce este al Său. […] Dacă cinstea este un principiu esenţial în viaţa de afaceri, nu ar trebui oare să ne recunoaștem obligaţia faţă de Dumnezeu, obligaţie care stă la baza tuturor celorlalte?” – Ellen G. White, Educaţie, ed. 2012, p. 120

În ce fel te ajută returnarea zecimii să-ţi aduci aminte cine este Proprietarul tuturor lucrurilor pe care le ai? De ce este important să nu uiţi cine este Proprietarul?