[Sabat după am.] Văd, vreau, iau

 

Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor. Matei 13:22

Iubirea de bani şi de bunuri materiale poate lua mai multe forme. Ellen G. White ne dezvăluie planul Diavolului de a ne momi prin materialism: „Duceţi-vă şi împovăraţi-i cu grijile acestei vieţi pe cei care deţin terenuri şi bani. Înfăţişaţi-le lumea în cea mai atrăgătoare lumină, ca să-şi strângă comoara aici şi să se ataşeze de lucrurile pământeşti. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă ca să-i împiedicăm pe cei care lucrează pentru cauza lui Dumnezeu să obţină mijloace care ar putea fi folosite împotriva noastră. Să păstrăm banii la noi. Cu cât vor strânge mai mulţi bani, cu atât mai multe pagube vor produce împărăţiei noastre, îndepărtându-i de la noi pe supuşii noştri. Determinaţi-i să le pese mai mult de bani decât de zidirea Împărăţiei lui Hristos şi de răspândirea adevărului pe care noi îl urâm. Atunci nu va trebui să ne mai fie teamă de influenţa lor, căci ştim că fiecare persoană egoistă şi lacomă va cădea sub puterea noastră şi, în final, se va despărţi de poporul lui Dumnezeu.” – Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii, ed. 2007, p. 121

Din nefericire, planul lui pare să dea roade. Să analizăm aceste pericole şi să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu să facem pentru a evita această capcană pentru viaţa spirituală.

13 ianuarie – Sabat de consacrare pentru misiune (colectă Misiunea Globală)

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Naum 2 – Țefania 2

  1. Despre a cui rană se scrie că era fără leac?
  2. Ce spune profetul Habacuc despre scopul pentru care Domnul i-a ridicat pe haldei?
  3. În ciuda căror lipsuri spune profetul că tot se va bucura în Domnul?
  4. Ce anume spune Țefania că nu va putea să-i izbăvească pe oameni în ziua mâniei Domnului?

Profeți și regi, capitolul 54

  1. Ce anume corupe credința multora, distrugându-le spiritualitatea?