[Vineri] Un gând de încheiere

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, cap. „Unitate şi iubire în biserică”, ed. 2016, pp. 406–407; cap. „Dragoste faţă de cei care greşesc”, pp. 512–14; Divina vindecare, cap. „Ajutându-i pe cei ispitiţi”, ed. 2014, pp. 150–151.

„Mulţi vin la noi (la fratele şi la sora White) şi întreabă: Să fac lucrul acesta? Să mă angajez în afacerea aceasta? Sau, în ceea ce priveşte îmbrăcămintea, s-o port pe aceasta sau pe aceea? Eu le răspund: Voi spuneţi că sunteţi ucenicii lui Hristos. Studiaţi Biblia! Citiţi cu atenţie şi cu rugăciune despre viaţa scumpului nostru Mântuitor, când a locuit printre oameni, pe pământ. Urmaţi exemplul vieţii Lui şi nu vă veţi rătăci de pe cărarea cea în gustă. Noi refuzăm categoric să fim conştiinţă pentru voi. Dacă vă spunem exact ce să faceţi, aţi privi la noi pentru a vă călăuzi, în loc să mergeţi direct la Isus.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, ed. 2011, p. 97

„Nu trebuie să aruncăm asupra altora răspunderea în ceea ce priveşte datoria noastră, aşteptând să ni se spună ce să facem. (…) Cei care se hotărăsc să nu facă niciun lucru, de niciun fel, care nu I-ar plăcea lui Dumnezeu vor cunoaşte, după ce au înfăţişat cazul lor înaintea Lui, care este calea pe care trebuie să meargă.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, pp. 575, 576