[Marți] Firea pământească sau Duhul?

4. Ce consecinţe au „umblarea după îndemnurile firii pământești” și „umblarea după îndemnurile Duhului”? Romani 8:5,6

Romani 8:5,6
5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
6. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

„După” este folosit aici în sensul de „în conformitate cu” (grecescul kata). „A umbla după” înseamnă a urmări un scop. Unii oameni urmăresc scopul de a împlini dorinţele fireşti; ceilalţi au ca ţel împlinirea lucrurilor Duhului, urmarea îndemnurilor Sale. Pentru că scopul determină faptele, cele două categorii trăiesc şi acţionează diferit.

5. Ce nu este în stare să facă firea pământească? Romani 8:7,8

Romani 8:7,8
7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.
8. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.

A avea ca scop împlinirea dorinţelor firii pământeşti înseamnă de fapt a fi în vrăjmăşie cu Dumnezeu, a nu fi preocupat de împlinirea voinţei Sale. Un astfel de om poate să fie răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dispreţuind pe faţă Legea Sa.

Pavel doreşte să sublinieze într-un mod aparte ideea că, fără Hristos, Legea lui Dumnezeu nu poate fi împlinită. El se întoarce la tema aceasta din nou şi din nou: oricât de mult s-ar strădui, omul nu poate să respecte Legea fără Hristos.

Intenţia lui Pavel a fost să-i convingă pe iudei că aveau nevoie de alt ceva în plus faţă de „Tora” (Legea) lor. Deşi aveau descoperirea divină, ei arătau prin comportamentul lor că se făceau vinovaţi de aceleaşi păcate ca neamurile (Romani 2). Lecţia principală era că aveau nevoie de Mesia. Fără El, ei erau robi ai păcatului, incapabili să scape de sub stăpânirea lui.

Acesta a fost răspunsul lui Pavel pentru iudeii care nu puteau să înţeleagă de ce lucrurile pe care li le dăduse Dumnezeu în Vechiul Testament nu mai erau suficiente pentru mântuire. Pavel a recunoscut că tot ce avuseseră ei a fost bun, dar că aveau nevoiesă-L primească pe Mesia, care venise deja.

Gândeşte-te la ziua de ieri. Au fost faptele tale după îndemnurile Duhului sau după cele ale firii pământeşti? Ce îţi spune răspunsul tău despre tine însuţi? Ce schimbări trebuie să faci şi cum poţi să le faci?