[Sâmbătă] Nicio condamnare

 

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. Romani 8:1

Romani 8 este răspunsul lui Pavel la Romani 7. În Romani 7, Pavel vorbeşte despre frustrare, eşec şi condamnare. În Romani 8, condamnarea a dispărut, a fost înlocuită cu eliberarea şi biruinţa în Isus Hristos. În Romani 7, Pavel spunea că, dacă refuzi să-L primeşti pe Isus Hristos, vei avea parte de o experienţă deplorabilă. Vei fi un rob al păcatului, incapabil să faci ce alegi să faci. În Romani 8, el spune că Hristos Isus îţi oferă eliberarea de păcat şi libertatea de a face binele pe care vrei să îl faci, dar pe care firea pământească nu te lasă să îl faci.

Pavel explică mai departe că libertatea aceasta a fost cumpărată cu un preţ infinit. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Sa natura omenească – singura modalitate prin care putea să intre în legătură cu noi, să fie un exemplu desăvârşit pentru noi şi să moară în locul nostru. El a venit „într-o fire asemănătoare cu a păcatului” (vers. 3). Ca urmare, cerinţele drepte ale Legii pot să fie împlinite în noi (vers. 4). Cu alte cuvinte, Hristos a făcut posibilă biruinţa asupra păcatului şi împlinirea cerinţelor clare ale Legii pentru cei care cred, dar nu ca mijloc de mântuire, ci ca rod al ei. Ascultarea de Lege nu a fost şi nici nu va putea fi vreodată un mijloc de mântuire. Acesta a fost mesajul lui Pavel, mesajul lui Luther şi trebuie să fie şi mesajul nostru.

 

2 – 9 decembrie – Săptămâna de Rugăciune

 

 

 

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Daniel 10 – Osea 4

  1. Ce spune Daniel că se va întâmpla chiar şi cu mulţi dintre cei înţelepţi?
  2. Ce i s-a spus lui Daniel că se va întâmpla, de asemenea, când „toate aceste lucruri se vor sfârşi”?
  3. Prin care patru trăsături de caracter a promis Domnul că va „logodi” casa lui Israel cu Sine?
  4. Despre cine şi de ce a spus Domnul să fie lăsat în pace?

Profeţi şi regi, capitolul 48

  1. Ce anume nici nu a întemeiat, nici nu poate distruge biserica?