[Marți] Legea este sfântă

4. Ce afirmă Pavel despre Lege în Romani 7:12?

Romani 7:12
Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.

Pentru că iudeii venerau Legea, Pavel o elogiază ori de câte ori are ocazia. Legea este bună pentru ce face, dar nu poate să ne mântuiască de păcat. Pentru acest lucru avem nevoie de Isus, deoarece Legea – fie întregul sistem iudaic, fie Legea morală în particular – nu poate să aducă mântuirea. Numai Isus şi neprihănirea Sa, pe care o primim prin credinţă, pot să facă lucrul acesta.

5. Pe cine acuză Pavel pentru starea lui de „moarte” și pe cine dezvinovăţește? De ce este importantă deosebirea aceasta? Romani 7:13

Romani 7:13
Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.

În versetul acesta, Pavel prezintă „Legea” în sensul cel mai bun cu putinţă. El dă vina pe păcat, şi nu pe Lege, pentru starea îngrozitoare în care se află. Păcatul a dat naştere în el la „tot felul de pofte” (vers. 8). Legea este bună, deoarece este standardul lui Dumnezeu pentru comportament, dar, ca păcătos, Pavel era condamnat de ea.

6. De ce se considera Pavel un păcătos? Ce a înţeles el cu privire la Lege? Romani 7:14,15

Romani 7:14,15
14. Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.
15. Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.

Pământesc înseamnă firesc. De aceea, Pavel a avut nevoie de Domnul Isus Hristos. Numai Isus Hristos putea să înlăture condamnarea (Romani 8:1). Numai Isus Hristos putea să-l elibereze de sclavia păcatului.

Pavel afirmă despre sine că este „vândut rob păcatului”. El este sclavul păcatului. Nu are libertate. Nu poate să facă ce vrea. El încearcă să împlinească Legea, dar păcatul nu îl lasă.

Prin ilustraţia aceasta, Pavel a încercat să-i convingă pe cititori că aveau nevoie de Mesia. El afirmase deja că biruinţa este posibilă numai prin har (Romani 6:14). Acelaşi gând este accentuat din nou aici. A trăi sub „Lege” înseamnă a fi robi păcatului, un stăpân nemilos.

Dacă ai încercat vreodată să te joci cu păcatul, crezând că poţi să-l controlezi cum doreşti, doar ca să constaţi că, de fapt, eşti supus unui stăpân rău şi nemilos, ce anume te-a învăţat experienţa aceasta?