[Sâmbătă] Între voinţă şi neputinţă

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Romani 7:6

Puţine capitole din Biblie au creat atât de multe controverse ca Romani 7. Iată ce spune Comentariul biblic AZŞ: „Semnificaţia versetelor 14-25 a fost una dintre problemele cele mai discutate din întreaga epistolă. Întrebările principale sunt dacă descrierea luptei morale intense este autobiografică şi, în cazul în care este autobiografică, dacă se referă la experienţa lui Pavel de dinainte sau la cea de după convertire. Faptul că Pavel vorbeşte din propria experienţă reiese clar din înseşi cuvintele [cf. Romani 7:711 Ellen G. White, Calea către Hristos, ed. 2014, p. 15; Mărturii, vol. 3, ed. 2011, p. 416]. Oricum, este clar că el descrie o luptă care, într-o măsură mai mare sau mai mică, este trăită de orice om şi care apare datorită cerinţelor spirituale ale Legii sfinte a lui Dumnezeu”.

Cercetătorii Bibliei nu au ajuns încă de acord dacă Romani 7 descrie experienţa lui Pavel de dinaintea convertirii sau cea de după. Dar lucrul cel mai important este să ştim că neprihănirea Domnului Isus ne acoperă şi că, îmbrăcaţi în neprihănirea Sa, stăm desăvârşiţi înaintea lui Dumnezeu, care promite să ne sfinţească, să ne dea biruinţă asupra păcatului şi să ne schimbe „după chipul Fiului Său” (Romani 8:29). Acestea sunt ideile esenţiale pe care trebuie să le cunoaştem şi să le aplicăm pe măsură ce vestim „Evanghelia veşnică” „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui popor” (Apocalipsa 14:6).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

 

 

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Daniel 3–9

 1. Ce a făcut Nebucadneţar după ce „i-a venit iarăşi mintea la loc”?
 2. Până unde i s-a îngâmfat inima şi i s-a împietrit duhul lui Nebucadneţar?
 3. Cât timp a stat Daniel leşinat şi bolnav în urma unei vedenii pe care a avut-o?
 4. În ce moment al zilei a venit îngerul Gabriel la Daniel?

Profeţi şi regi, capitolul 47

 1. Ce anume constituie o dovadă de netăgăduit că poporul lui Dumnezeu recâştigă puterea şi nobleţea caracterului pierdut ca urmare a păcatului?