[Luni] Neprihănirea dată de Dumnezeu

2. Ce adevăr enunţă Pavel în Romani 3:21?

Romani 3:21
Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –

Această neprihănire care „s-a arătat acum” este pusă în contrast cu pretinsa neprihănire dată de Lege, cu care erau familiarizaţi iudeii. Neprihănirea cea nouă este numită în textul original „neprihănirea lui Dumnezeu”, adică o neprihănire care vine de la Dumnezeu, pe care o oferă Dumnezeu şi singura pe care El o acceptă ca fiind adevărată.

Aceasta este, desigur, neprihănirea pe care a arătat-o Domnul Isus în viaţa Sa de pe pământ, în trup omenesc – o neprihănire pe care le-o oferă tuturor celor care o vor primi prin credinţă, care o vor cere pentru ei înşişi, nu pentru că o merită, ci pentru că au nevoie de ea.

3. Care este singura cale de a obţine neprihănirea lui Dumnezeu? Romani 3:22

Romani 3:22
şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.

„Neprihănirea este ascultarea de Lege. Legea cere neprihănirea, iar cel păcătos îi datorează Legii lucrul acesta, dar este incapabil să îl îndeplinească. Singura cale prin care poate să ajungă la neprihănire este credinţa. Prin credinţă, el poate să-I aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul celui păcătos. Neprihănirea lui Hristos este primită în locul greşelii omului, iar Dumnezeu primeşte sufletul încrezător şi pocăit, îl iartă, îl îndreptăţeşte şi îl tratează ca şi când ar fi neprihănit şi îl iubeşte aşa cum Îl iubeşte pe Fiul Său.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, 2012, p. 318

Când lucrează în viaţa creştinului, credinţa în Isus Hristos este mult mai mult decât un consimţământ intelectual, mai mult decât doar o recunoaştere a anumitor realităţi legate de viaţa şi moartea lui Hristos. Credinţa adevărată în Isus Hristos înseamnă a-L recunoaşte ca Mântuitor, ca Înlocuitor, Garant şi Domn. Înseamnă a alege felul Său de a trăi. Înseamnă a ne încrede în El şi a căuta, prin credinţă, să trăim în conformitate cu poruncile Sale.

Cum poţi învăţa să accepţi personal acest adevăr minunat?