Un gând de încheiere

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, cap. „Iudei şi neamuri” şi „Apostazia din Galatia”; Viaţa lui Iisus, cap. „Poporul ales”; Patriarhi şi profeţi, cap. „Legea dată lui Israel” şi „Legea şi legămintele”.

Biserica trece prin perioade de controverse şi disensiune. Dar nu e nimic nou. Satana s-a războit dintotdeauna cu biserica. Disensiunea şi controversele au existat printre credincioşi chiar şi în primele zile ale creştinismului. Iar una dintre controverse ar fi putut distruge biserica încă din faşă.

„Datorită influenţei falşilor învăţători care s-au ridicat printre credincioşii din Ierusalim, dezbinarea, erezia şi senzualismul au câştigat repede teren printre credincioşii din Galatia. Aceşti învăţători falşi amestecau tradiţiile iudaice cu adevărurile Evangheliei. Neluând în seamă hotărârea Consiliului general de la Ierusalim, ei le-au impus convertiţilor dintre neamuri păzirea legii ceremoniale.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 281

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv: