Epistola apostolului Pavel

Romani 16:1,2 sugerează faptul că Pavel le­a scris romanilor pe când se afla în Chencreea, aproape de Corint, în Grecia. O dovadă este şi menţionarea Fiviei, o locuitoare a Corintului.

Romani 16:1,2
1 Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţa Bisericii din Chencrea;
2 s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.

Stabilind localităţile de origine ale epistolelor Noului Testament, putem afla data scrierii. Pentru că Pavel a călătorit mult, dacă ştim unde a fost într­o perioadă anume, vom avea un indiciu cu privire la data scrierii. Apostolul Pavel a înfiinţat biserica din Corint în a doua călătorie misionară (49–52 d.Hr.). În cea de a treia călătorie (53–58 d.Hr.), a fost din nou în Grecia (Faptele 18:1–18; 20:2,3), iar spre sfârşitul călătoriei a primit daruri pentru sfinţii din Ierusalim (Romani 15:25,26). Prin urmare, este probabil ca Epistola către romani să fi fost scrisă în primele luni ale anului 58 d.Hr.

1. Ce alte biserici a vizitat Pavel în cea de a treia călătorie misionară a sa? Faptele 18:23

Faptele 18:23
După ce a petrecut câtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat şi a străbătut din loc în loc ţinutul Galatiei şi Frigiei, întărind pe toţi ucenicii.

Ajungând în bisericile din Galatia, Pavel a descoperit că, în lipsa lui, nişte învăţători falşi îi convinseseră pe membri să accepte circumcizia şi să respecte legea lui Moise. De teamă că împotrivitorii lui ar putea să ajungă la Roma înaintea sa, Pavel le­a scris romanilor pentru a împiedica o situaţie asemănătoare la Roma. Se crede că şi Epistola către galateni a fost scrisă din Corint, când Pavel s­a aflat acolo în cea de a treia călătorie misionară, probabil la scurt timp după sosire.

„În Epistola sa către romani, Pavel a prezentat marile principii ale Evangheliei. El şi­a expus poziţia cu privire la întrebările care frământau bisericile iudaice, cum şi cele dintre neamuri, şi a arătat că nădejdile şi făgăduinţele care aparţinuseră cândva în mod deosebit iudeilor acum le erau oferite şi neamurilor.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, pp. 273–274

Când studiem o carte a Bibliei, este important să ştim de ce a fost scrisă, ce situaţie a avut în vedere. Ca să înţelegem Epistola către romani, este important să cunoaştem problemele care tulburau bisericile iudeilor şi pe ale celor dintre neamuri. Studiul de săptămâna următoare se va ocupa de aceste probleme.

Ce fel de subiecte tulbură biserica ta în prezent? Ameninţările vin mai mult din afară sau din interior? Ce rol ai tu în aceste dezbateri? Cât de adesea te-ai întrebat care sunt rolul, poziţia şi atitudinea ta în dificultăţile cu care vă confruntaţi? De ce este aşa de importantă această cercetare de sine?