[sâmbătă, 17 februarie]

 1. Așază evenimentele în ordine, numerotându-le!
  a.) _Mardoheu, vărul Esterei, salvează viața împăratului Ahașveroș. b.) _ Regele a dat o sărbătoare în Susa, care a durat șase luni.
  c.) Mardoheu refuză să se plece în fața lui Haman.
  d.)
  Împărăteasa Vasti refuză să se supună ordinului regelui.
  e.) Regele Ahașveroș îi poruncește lui Vasti să vină la petrecerea sa.
  f.)
  Regele Ahașveroș alege o nouă împărăteasă, pe Estera.
  g.) Curajoasa Estera îl vizitează pe rege, fără să fie chemată.
  h.)
  Haman decretează moartea tuturor evreilor din împărăție.
  2.Deslușește următoarele cuvinte!
  (În cazul în care ai nevoie de ajutor, sunt oferite și indicii.)
  a.) ______________ REZȘE (soția lui Haman)
  b.) ______________ ȘHAAVOȘER (regele Persiei)
  c.) ______________ TVASI (împărăteasa Persiei)
  d.) ______________ DAHASA (orfană evreică))
  e.) ______________ RETAES (înseamnă „stea”)
  f.) ______________ DRAUHOME (a salvat viața regelui)
  g.) ______________ AGIHE (ofițerul regelui)
  h.) ______________ AAHMN (funcționar șef persan)
  i.) ______________ ASUS (orașul regelui)
  j.) ______________ EPIARS (regatul conducător)
 2. Cine a spus? Cui?
  a.) „Este risipit un popor deosebit (…) nu ține legile împăratului.”
  _________ a spus lui __________ (Estera 3:8)
  b.) „Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la
  împărăție?”
  _________ a spus lui _________ (Estera 4:14)
  c.) „Dacă va fi să pier, voi pieri”.
  _________ a spus lui _________ (Estera 4:16)