[vineri, 2 februarie] Judecata

Când a murit Isus, El a plătit pedeapsa pentru păcatele fiecăruia (Isaia 53:6). Apoi, când S-a întors la cer ca Mare-Preot, a intrat în Locul Sfânt al Sanctuarului ceresc (Evrei 6:19-20).

În următorii 1 800 de ani, El i-a reprezentat pe oamenii care s-au pocăit și și-au mărturisit păcatele. Aceștia au fost iertați deoarece moartea Sa le-a plătit pedeapsa. În dreptul numelui lor, în cărțile cerului, a fost trecut „Iertat”.

Au fost făcute milioane de înregistrări și era nevoie de o judecată pentru a decide ce să se facă cu ele. Sanctuarul ceresc trebuia curățat de acele înregistrări ale păcatelor, așa cum sanctuarul pământesc era curățat în Ziua Ispășirii. Profeția lui Daniel spunea că aceasta se va întâmpla la sfârșitul celor 2 300 de ani. Daniel 8:14

Cei 2 300 de ani s-au încheiat pe 22 octombrie 1844. În ziua aceea, Isus s-a mutat din Locul Sfânt al Sanctuarului ceresc în Locul Preasfânt. Când a venit la Tatăl Său, Îmbătrânitul de zile, au fost deschise cărțile. Daniel 7:13,10

Trei cărți sunt folosite la judecată:
• Cartea Vieții – conține numele tuturor celor care și-au însușit identitatea de copii ai lui Dumnezeu (Filipeni 4:3).
• Cartea de aducere-aminte – conține o evidență a tuturor faptelor bune făcute de cei care și-au însușit identitatea de copii ai lui Dumnezeu (Maleahi 3:16; Neemia 13:14).
• Registrul păcatelor – enumeră păcatele celor care și-au însușit identitatea de copii ai lui Dumnezeu (Isaia 65:6,7).

La 22 octombrie 1844, a început judecata celor care și-au însușit identitatea de copii ai lui Dumnezeu. Această judecată continuă. Dumnezeu permite universului să examineze toate dovezile, pentru a vedea cine Îl iubește cu adevărat și vrea să trăiască cu El. Judecata celor care nu au vrut să facă parte din poporul lui Dumnezeu se va desfășura după revenirea lui Isus (1 Petru 4:17).

Când această lucrare va fi terminată, toate păcatele iertate vor fi șterse. Atunci va veni Isus. (Faptele 3:19,20).

Dar numele tuturor celor care nu s-au abătut de la păcatele lor și nu și-au cerut iertare de la Dumnezeu vor fi șterse din Cartea Vieții (Psalmii 69:28) și toate faptele lor bune vor fi șterse (Ezechiel 33:13).

Cât de trist va fi Dumnezeu când va face lucrul acesta! El iubește la fel de mult pe fiecare om, indiferent dacă e iubit sau nu.

În cele din urmă, păcatul va fi înlăturat din Sanctuar, iar Dumnezeu va pune responsabilitatea și pedeapsa acelor păcate pe seama lui Satana, cel care i-a ispitit pe oameni să păcătuiască. Atunci, curățarea Sanctuarului va fi finalizată.

Aplicație: Nu-i așa că vrei să-L iubești pe Dumnezeu și vrei ca păcatele să-ți fie iertate și șterse? De ce să nu-I spui asta chiar acum? L-ai face pe Dumnezeu extrem de fericit!