[luni, 29 ianuarie] Rugăciunea lui Daniel

Text pentru studiu: Daniel 9:1-23

După a doua viziune a lui Daniel, acesta a leșinat și a fost bolnav multe zile. Partea viziunii care l-a tulburat a fost aceea că vor trece 2 300 de zile sau ani, înainte ca Sanctuarul să fie curățat. Poate că a crezut că va trece așa de mult timp înainte ca templul (Sanctuarul) să fie reconstruit la Ierusalim și apoi curățat pentru sfințirea sa (Daniel 8:14).

Trecuseră câțiva ani de la acea viziune, însă Daniel nu o uitase. Fusese prizonier în Babilon pentru aproximativ 66 de ani și cunoștea profeția lui Ieremia, conform căreia prizonierilor li se va permite să se întoarcă în patria lor după 70 de ani (Ieremia 29:10-14).

Profeția lui Ieremia mai spunea că atunci când oamenii lui Dumnezeu se vor ruga, El îi va asculta, iar când Îl vor căuta din toată inima, Îl vor găsi. Apoi, El îi va duce înapoi acasă, eliberându-i din robie.

Cât a tânjit Dumnezeu să facă acest lucru pentru poporul Său! Dar, mai întâi, ei trebuiau să îndeplinească
condițiile făgăduinței. 2 Cronici 7:14

Este exact ce a făcut Daniel. El nu a urmat căi nelegiuite. Poporul lui a făcut-o, dar el s-a rugat ca unul dintre ei. Daniel 9:4-6,17-19


În timp ce Daniel încă se ruga, s-a întâmplat ceva extraordinar. Gabriel a venit din nou. Probabil că Daniel s-a gândit că îi va spune despre sfârșitul celor 70 de ani de robie și despre reconstruirea templului la Ierusalim. Pentru aceasta se ruga.

În schimb, Gabriel venise să-i explice mai multe despre a doua sa viziune. El îi spusese deja lui Daniel semnificația a tot ce văzuse în viziune, cu excepția părții referitoare la cele 2 300 de zile și la curățarea Sanctuarului (Daniel 8:14). Daniel voia să înțeleagă și partea aceea. Vom vedea ce spune Gabriel despre aceasta în studiul de mâine.

Aplicație: Ce a făcut Daniel când a fost confuz? A auzit Dumnezeu rugăciunea lui? Dumnezeu ne ascultă întotdeauna când vrem să cunoaștem voia Lui și să-L urmăm în umilință.