[miercuri, 24 ianuarie] Cornul cel mic

În prima sa viziune, Daniel a văzut un corn mic, cu ochi și cu gură, crescând printre cele zece coarne ale celei de-a patra fiare înfricoșătoare. Era diferit și separat de celelalte zece coarne și a distrus trei dintre ele.

În cea de-a doua viziune a sa, Daniel a văzut un corn mic care a crescut „nespus de mult” și s-a comportat asemenea celei de-a patra fiare și a cornului mic din prima viziune. Explicația lui Gabriel despre viziuni ne ajută să înțelegem că reprezintă aceeași împărăție.

Fiecare dintre cele zece coarne era un simbol al unei împărății. Cornul cel mic apărut după aceste zece coarne era și el simbolul unei puteri. Pe măsură ce a crescut, a distrus trei dintre cele zece regate, după cum spunea profeția. Daniel 7:24

Dar Gabriel a mai spus că acest corn mic este diferit de celelalte zece regate. În ce fel era diferit? Din descrierea lui Gabriel a cornului cel mic observăm că este, în primul rând, o putere religioasă, deoarece se ocupă de lucruri spirituale.

Lui Daniel i s-a spus că acest corn mic va vorbi împotriva lui Dumnezeu și va intenționa să „schimbe vremurile și legea” (Daniel 7:25). A patra poruncă din Legea lui Dumnezeu este despre timp. Ne spune să sfințim ziua a șaptea. Dar cornul cel mic pretinde că are autoritatea de a schimba Legea lui Dumnezeu, conciliile sale bisericești stabilind că duminica, prima zi a săptămânii, este sfântă. Dar Biblia spune că Dumnezeu și Legea Lui nu se schimbă niciodată. Maleahi 3:6; Psalmii 111:7,8; Matei 5:17

A patra împărăție, Roma păgână, a devenit religioasă când a apărut cornul cel mic. A devenit apoi Roma papală și este puternică până astăzi. Se numește papalitate, iar capitala sa este la Vatican, în Italia. Sistemul său bisericesc este Biserica Romano-Catolică, iar liderul ei este papa. Milioane de oameni din întreaga lume aparțin Bisericii Romano-Catolice. Dumnezeu are mulți oameni sinceri în biserica aceea, care nu își dau seama ce a făcut biserica lor și nu au aflat încă despre adevărurile Bibliei.

Aplicație: Mâine vom afla mai multe despre acest sistem religios și despre felul în care l-a folosit Satana pentru a-i înșela pe oameni.