[sâmbătă, 20 ianuarie]

1.Numerotează evenimentele în ordine! pp, 539–554
a) _ Daniel a fost aruncat în groapa cu lei

b) Nebucadnețar s-a convertit.
c)
Nebucadnețar i-a adus pe Daniel și pe prietenii săi în Babilon.

d) Împăratul Nebucadnețar a visat un copac imens.
e) Daniel și prietenii lui au ales să nu mănânce din mâncarea regelui.

f ) Daniel a interpretat visul lui Nebucadnețar cu chipul.
g) Isus a fost alături de cei trei tineri credincioși în cuptor.

h) Nebucadnețar a visat un chip.
i) Împăratul Belșațar a dat un banchet pentru 1 000 de oameni.

j) Daniel și prietenii săi au fost considerați de zece ori mai înțelepți
decât ceilalți tineri, când au fost evaluați de regele Nebucadnețar.
k) Nebucadnețar a poruncit tuturor să se închine chipului de aur.

l) Șadrac, Meșac și Abed-Nego au refuzat să se închine chipului de aur și au fost aruncați în cuptor.
m) __ Mezii și perșii au devenit următoarea putere mondială.

 1. Potrivire: Scrie în spațiile libere literele corespunzătoare, asociind fiecare enunț cu fiara pe care o descrie. (Daniel 7) _ Leu Urs Leopard _ Fiara înfricoșătoare
  A. Avea patru aripi. H. Avea dinți de fier.
  B. Avea ochi de vultur. I. Avea zece coarne.
  C. Avea patru capete. J. A stat în picioare ca un om.
  D. Aripile i-au fost tăiate. K. Avea trei coaste în gură.
  E. Călca în picioare tot ce găsea.
  F. Era teribil de înfricoșătoare.
  G. O parte era mai înaltă decât cealaltă.

 1. Potrivire: Scrie în spațiile libere literele corespunzătoare, asociind fiecare enunț cu fiara pe care o descrie. (Daniel 8) __ Berbece __ Țap
  A. A venit dinspre vest. G. Avea două coarne lungi.
  B. Stătea lângă un râu. H. A apărut primul.
  C. Avea un singur corn mare. I. Era cea mai puternică fiară.
  D. Unul din coarnele sale era mai mare decât celălalt.
  E. A atacat cealaltă fiară.
  F. Patru coarne au crescut, după ce primul corn a fost rupt.