[joi, 18 ianuarie] Judecata și cornul mic

Text de studiu: (Daniel 7:9-28)

Daniel urmărise patru fiare ciudate care ieșiseră dintr-un ocean furtunos. Mai apoi, viziunea s-a schimbat brusc și i se părea că se află în cer. El a văzut o scenă dintr-o sală de judecată, în care „un Îmbătrânit de zile a șezut jos”. Acesta este Dumnezeu Tatăl. Daniel 7:9,10

Apoi, „Fiul Omului” (Isus) a venit „pe norii cerului” la cel Îmbătrânit de zile, în sala de judecată a cerului, nu pe pământ. Cărțile de aducere-aminte au fost deschise și a început judecata celor ce cred în Dumnezeu. 1 Petru 4:17

Această judecată se petrece acum. Când se va sfârși, stăpânirea și împărăția vor fi date lui Isus, înainte ca El să se întoarcă pe pământ pentru a lua pe poporul Său la El (Luca 19:11-12). Daniel 7:13,14

Daniel era abătut pentru că nu înțelesese tot ce văzuse despre cea de-a patra fiară și despre cuvintele pline de mândrie ale cornului cel mic. Probabil că s-a liniștit când a văzut ce se va întâmpla după judecata oamenilor răi. Daniel 7:11; Apocalipsa 19:20

Dar Daniel încă își punea întrebări despre cele patru fiare și, în viziunea sa, l-a întrebat pe înger despre ele. Îngerul i-a explicat că fiarele simbolizau patru împărății. Daniel 7:16-18,23

Daniel știa acum că cele patru fiare erau doar simboluri diferite pentru aceleași patru împărății visate de Nebucadnețar, sub forma unui chip, cu 50 de ani în urmă. (Daniel 2)

A patra fiară, cea înspăimântătoare, avea zece coarne, însemnând zece împărății. Cornul acela arogant, simbolul unui alt tip de împărăție, se va ridica dintre cele zece împărății, distrugând trei dintre ele. Va încerca să schimbe Legea lui Dumnezeu și să persecute pe poporul Său timp de „o vreme, două vremi și o jumătate de vreme”. (Versetul 25)

La final, împărăția cornului cel mic va fi arsă și distrusă pentru totdeauna. Dar ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu, care va fi persecutat timp de „o vreme, două vremi și o jumătate de vreme”?

Aplicație: Dacă ceea ce citești te îngrijorează, citește ce a scris Daniel despre el însuși în versetul 28