[miercuri, 21 decembrie] Fiecare genunchi se pleacă

Ieri am aflat că, în timpul celor o mie de ani, vom primi răspuns la toate întrebările noastre. Vom vedea că Dumnezeu este drept în judecata Sa față de cei răi. Numai Satana, îngerii săi și cei răi nu sunt încă pe deplin convinși de corectitudinea lui Dumnezeu.

La sfârșitul celor o mie de ani, ne întoarcem pe pământ împreună cu Isus și cu toți îngerii. În timp ce coborâm, Isus îi trezește pe cei răi morți; și toți se ridică la fel cum erau când au murit. Ei au încă trupuri imperfecte și minți impure, rele. Apocalipsa 20:5

Cei răi își ridică privirea când Îl văd pe Isus venind și toți exclamă în cor: „Binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului!”. Ei încă Îl urăsc pe Isus, dar nu pot să nu recunoască faptul că El este binecuvântat.

Când Isus pășește pe Muntele Măslinilor, acesta se desparte în două și devine o câmpie imensă. Zaharia 14:4 Apoi vedem cum noul Ierusalim coboară maiestuos și se așază pe acea câmpie.

Când Satana se uită la miliardele de oameni răi care au viață din nou, decide brusc că mai există încă speranță pentru el. Pretinzând că este salvatorul lor, le dă putere celor bolnavi și slabi. El îi convinge pe cei răi că pot captura Noul Ierusalim. Apoi, el și îngerii săi, împreună cu toți cei răi, își fac planuri de luptă. Apocalipsa 20:7-9

În timp ce mărșăluiesc spre cetate, Isus închide toate porțile, lăsându-i pe cei răi afară. Dintr-odată, ei se opresc din marș. Deasupra orașului, ei Îl văd pe Isus stând pe tronul Său, punând Cele Zece Porunci în adevărata lumină și fiind încoronat ca Rege al regilor. Versetele 11,12

În continuare, cei răi văd o panoramă ca un film al ispitirii și căderii lui Adam, iar apoi se desfășoară în fața lor întregul plan de mântuire. Ei văd viața, lucrarea și moartea pe cruce a lui Isus. Orice om pierdut își amintește de fiecare păcat pe care l-a comis atunci când a ales să-L respingă pe Duhul Sfânt și să creadă minciunile lui Satana. Fiecare știe că Dumnezeu a fost iubitor și drept și că el își merită pedeapsa. Chiar și Satana va fi convins că Dumnezeu este drept. Filipeni 2:9-11

Aplicație: Învierea nu schimbă caracterele, nici pe ale celor drepți, nici pe ale celor răi. Dar Dumnezeu ne-a dat timp acum – astăzi – să răspundem la dragostea și mila Sa. Evrei 3:7-15