[miercuri, 7 decembrie] Adevăratele și falsele redeșteptări

Ai participat vreodată la o întâlnire de redeșteptare? Adevăratele întâlniri de redeșteptare spirituală sunt un timp de rugăciune sinceră și de studiu biblic, cu dorința de a-L cunoaște mai bine pe Isus și de a ne apropia de El.

Îi plac lui Satana adevăratele întruniri de redeșteptare spirituală? Nu. El nu vrea ca biserica laodiceeană să se trezească, așa că inspiră redeșteptări false, care atrag mulți oameni.

Mulțimi uriașe îi urmează pe pastorii populari. Unii pretind că sunt vindecători. Alții își entuziasmează congregațiile cu strigăte, aplauze, dansuri, leșinuri și vorbire în limbi pe care nimeni nu le poate înțelege. Ei cred cu adevărat că sunt umpluți de Duhul Sfânt. Alți slujitori învață că păcătoșii vor arde pentru totdeauna în iad. Așa că oamenii, speriați, își mărturisesc păcatele și apoi îl cred pe pastorul care le spune că sunt mântuiți pentru totdeauna – chiar dacă vor continua să păcătuiască.

Dar sunt acestea adevărate treziri spirituale? Care sunt rezultatele reale ale lucrării Duhului Sfânt? Cum putem face diferența între o redeșteptare adevărată și una contrafăcută?

Într-un fel sau altul, falsele redeșteptări scuză întotdeauna păcatul. Dar adevăratele treziri se concentrează întotdeauna pe Isus, pe jertfa Sa pentru noi și pe slujba Sa în sanctuarul ceresc. Aceasta duce întotdeauna la o convingere profundă a păcatului, la o înțelegere mai clară a neprihănirii lui Isus; și la o pregătire serioasă pentru judecată. Ioan 16:8-11

Falsa redeșteptare învață că Cele Zece Porunci au fost bătute în cuie pe cruce. Dar, în mod ciudat, ei le mai pun oamenilor că ar trebui să le respecte – pe toate, cu excepția celei de-a patra! Adevăratele treziri spirituale înalță întotdeauna întreaga Lege a lui Dumnezeu. Isaia 42:21; Romani 7:12; Psalmii 119:9-11,72,77,97

Falsele redeșteptări creează doar o emoție temporară. Dar adevăratele treziri provoacă întotdeauna o schimbare reală în viață. Oamenii egoiști devin altruiști. Cei mândri devin umili. Cei vanitoși devin modești și liniștiți. Oamenii devin reverențioși și puri. Nu numai că oamenii se pocăiesc de păcatele lor, dar fac tot ce pot pentru a îndrepta greșelile din trecut. 2 Corinteni 5:17; Ezechiel 33:14-16; 2 Corinteni 7:10,11

Aplicație: În timpul unei adevărate redeșteptări spirituale, oamenii se trezesc la adevărata lor stare spirituală – și exact de asta are nevoie biserica laodiceeană. Îți studiezi cu atenție Biblia și te rogi pentru o adevărată trezire?