[vineri, 22 aprilie] 2 Ioan și 3 Ioan

În studiul de ieri am descoperit faptul că Ioan observase lipsa de dragoste între credincioși și i-a îndemnat să se iubească unul pe altul. În a doua sa scrisoare, Ioan a abordat o altă problemă.

Unii care pretindeau că sunt creștini spuneau că dragostea lui Isus însemna că ei nu mai erau nevoiți să păstreze poruncile. Tot ce trebuiau să facă era să se iubească unii pe alții. Mulți oameni spun același lucru și astăzi. Ce a spus Ioan despre asta? 2 Ioan 5,6

Ioan a vorbit clar despre faptul că respectarea poruncilor lui Dumnezeu este modul prin care ne arătăm dragostea față de Dumnezeu și demonstrăm că suntem copiii Lui. 1 Ioan 5:2,3 Însuși Isus le-a spus acest lucru ucenicilor Săi. Ioan 14:15

Au existat și alte probleme. Ioan a precizat că mulți înșelători periculoși învățau lucruri greșite. 2 Ioan 7

Erau persoane în biserică care socoteau că a-i mustra pe cei care persistau în păcat nu era o dovadă de iubire. Alții erau în pericol de a-i crede pe înșelătorii care pretindeau că Isus nu fusese om, ca noi.

Satana încerca să aducă în biserică dezacord și confuzie. Ioan nu a dezbătut aceste erori, ci doar a apelat la membrii bisericii să-și amintească ce îi învățase Hristos. I-a îndemnat să verifice toate lucrurile prin filtrul Cuvântului lui Dumnezeu ca să nu fie înșelați și, de asemenea, să nu persiste în greșeală, ci să mustre cu dragoste, așa cum făcuse și Isus. Versetele 8-11

Ioan a scris a treia sa carte „către preaiubitul Gaius”. Acesta era bine-cunoscut pentru ospitalitatea sa, iar Ioan era bucuros datorită acestui lucru. I-a scris despre Diotrep și Dimitrie. Primul cauza o mulțime de probleme în biserică, iar celălalt era un slujitor credincios al lui Isus. Ioan l-a încurajat pe Gaius să aleagă ce era corect. „Nu urma răul,” i-a spus, „ci binele”. 3 Ioan 11 Despre ce a spus Ioan că îi produse cea mai mare bucurie? 3 Ioan 4

Aplicație: Ce alegi — răul sau binele? Există doar două opțiuni. „Cel ce face binele este de la Dumnezeu, dar cel ce face răul nu L-a cunoscut pe Dumnezeu.” Vei alege să privești spre Dumnezeu și să Îi urmezi exemplul?