[vineri, 18 martie] Mai sigur printre păgâni

Text de studiu: Faptele apostolilor 23:12-35

Evreii eşuaseră până acum în planurile lor de a-l ucide pe Pavel, dar cu siguranță nu renunțaseră. A doua zi dimineață, mai mult de 40 de iudei s-au adunat și și-au promis că nu vor mânca și nu vor bea nimic până când nu îl vor ucide pe Pavel. Apoi s-au dus la Sinedriu. Ce le-au spus celor de acolo? Faptele apostolilor 23:14,15

Ei nu ştiau, dar nepotul lui Pavel aflase despre planurile lor. Acesta s-a grăbit la cazarma unde era Pavel și i-a spus totul. Ce a făcut Pavel în continuare? Versetele 17-21

După ce l-a lăsat pe tânăr să plece, căpitanul a chemat pe doi dintre centurionii lui și le-au spus să ia 200 de soldați, 200 de lăncieri și 70 de călăreți şi să plece în seara aceea. Înconjurat de cei 470 de soldați, Pavel avea să părăsească Ierusalimul. Până dimineață avea să fie la mulți kilometri depărtare. Planul căpitanului era să îl scoată pe Pavel în siguranță din Ierusalim și să-l trimită la Felix, guvernatorul roman din Cezareea, la 97 de kilometri distanță.

Oamenii din Ierusalim văzuseră de multe ori soldați romani intrând şi ieşind din oraş, așa că, probabil, nimeni nu le-a dat atenție în timp ce părăseau orașul. În plus, era noapte, așa că nimeni nu putea vedea că Pavel era omul escortat în afara orașului.

Când au ajuns în orașul Antipatrida, aflat la puțin peste jumătatea drumului spre Cezareea, cei 400 de soldați s-au întors la Ierusalim, în timp ce 70 de călăreți au continuat să-l escorteze pe Pavel. Când au ajuns în Cezareea, l-au predat pe Pavel lui Felix.

De asemenea, ei au livrat lui Felix scrisoarea trimisă de căpitanul din Ierusalim, în care acesta din urmă explica situația. Ce conţinea scrisoarea? Versetele 25-30 După ce a citit scrisoarea, Felix a promis că urma să judece cazul lui Pavel atunci când acuzatorii lui aveau să sosească.

Aplicaţie: Cât de trist este să vedem că Pavel era mai în siguranţă într-un grup de soldaţi romani păgâni decât fusese cu cei care pretindeau a fi oameni ai lui Dumnezeu! Dar tu cum ești? Ești întotdeauna bun și iubitor ca Isus? Ești respectuos și îi ajuți pe lucrătorii lui Dumnezeu?