[miercuri, 9 martie] Faptele apostolilor

Într-un final, după multe întârzieri, Pavel a ajuns în Corint. În timp ce era acolo, se gândea la planurile lui de viitor. Dorea să meargă la Roma, unde era deja o biserică creștină. Ca să-i pregătească pentru vizita sa, el le-a scris o scrisoare. În Bibliile noastre, ea se numește „Romani”. Romani 1:7-10

Scrisorile lui Pavel erau trimisese de obicei bisericilor pe care le înființase. Dar Pavel nu fusese niciodată la Roma. Cartea „Romani” este unică — păstrează în scris o imagine completă a Evangheliei, vestea bună despre Isus. Pavel predicase asta cu siguranță în toate celelalte biserici pe care le vizitase.

Pavel începe prin a spune că nu este nimic bun — nici măcar o frântură — în niciun om. Noi nu suntem drepți și nici nu avem în mod natural dorința de a fi. Citiți ce spune Pavel despre aceasta în Romani 3:10-18,23.

Pavel descrie apoi dragostea minunată a lui Dumnezeu. Când Isus a murit pe cruce, El nu făcea asta pentru oamenii care-L iubeau. Noi eram dușmanii Lui, iar El a ales să ia asupra Sa pedeapsa noastră, ca noi să putem avea viață. Romani 5:6-8

Pentru că Isus a murit pentru noi, putem să fim și noi morți față de păcat. Asta înseamnă că nu trebuie să ascultăm de Satana și să continuăm să păcătuim. Exact acest lucru este simbolizat de botez. Citiți Romani 6:3-7.

Dacă alegem să-L lăsăm pe Isus să trăiască în noi, putem fi liberi de „legea păcatului și a morții” și putem să împlinim cerința dreaptă a Legii. Romani 8:1-4

Aplicație: Dorești să fii schimbat și să treci de la păcat la neprihănire? Poți asta, dacă alegi. Dumnezeu îți oferă neprihănirea ca dar (Romani 6:23). Atât timp cât continui să alegi să-L urmezi pe Isus, nimic nu te poate despărți de El. Citește această încurajare minunată în Romani 8:31-39.