[duminică, 27 februarie] „Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit”

Text de studiu: Faptele apostolilor 18:1-6; 1 Corinteni 1:17-2:5

După ce a vorbit cu bărbații pe Colina lui Marte, Pavel și-a dat seama că nu mai putea face nimic în acel oraș. Așa că a plecat și a călătorit aproximativ 80 de kilometri spre sud-vest, spre orașul Corint.

Corint era un oraș foarte important la vremea aceea. Oameni din tot Imperiul Roman veneau acolo atât pentru afaceri, cât și pentru plăcere. De asemenea, era un oraș cunoscut pentru închinarea la idoli și pentru răutatea locuitorilor.

Pavel se întreba care ar fi fost cel mai bun mod de a le spune oamenilor din Corint vestea bună despre Isus. În Atena încercase să se adapteze la oamenii care îl ascultau, prezentând Evanghelia într-un mod logic și științific. Dar această metodă nu a funcționat foarte bine — doar câțiva au ales să creadă în Isus. Ce a decis Pavel să facă în Corint? 1 Corinteni 2:1,2

Pavel știa că nu va fi un mesaj popular. Isus se născuse ca un evreu umil și fusese omorât ca un criminal. Nici evreilor și nici grecilor nu li se părea în mod natural atractiv. 1 Corinteni 1:23

Dar Pavel știa că mesajul crucii era „puterea lui Dumnezeu” (versetul 18). Moartea lui Isus pe cruce putea părea a fi o nebunie, dar, în realitate, a arătat mai bine decât orice altceva dragostea, dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Versetul 25

Astfel, Pavel și-a început lucrarea în Corint – predicând în sinagogă în fiecare Sabat și arătând din scrierile Vechiului Testament că Isus era Mesia. Ca de obicei, cei mai mulți evrei au ales să Îl respingă pe Isus.

Au fost așa de mânioși, că l-ar fi ucis pe Pavel dacă Dumnezeu nu l-ar fi protejat. Ce le spusese Pavel? Faptele apostolilor 18:6

Aplicație: Ce înseamnă pentru tine moartea lui Isus pe cruce?