[joi, 24 februarie] Cercetau zilnic Scripturile

Text de studiu: Faptele apostolilor 16:26-17:14

Pavel și Sila fuseseră aruncați în închisoare, dar, în loc să fie descurajați de nenorocirile lor, ei se rugau și cântau. Ce s-a întâmplat mai departe? Faptele apostolilor 16:26

Temnicerul era îngrozit. Dacă Pavel și Sila scăpaseră, el era sigur că avea să fie ucis. Când era pe punctul de a se sinucide, Pavel l-a strigat și i-a spus să nu își facă griji; nimeni nu evadase. Ce a făcut temnicerul? Versetele 29,30 Imediat, Pavel și Sila au început să le spună lui și familiei sale vestea bună despre Isus. Nu era dimineață încă, dar în curând cu toții au vrut să fie botezați, așa că Pavel și Sila i-au botezat imediat. Ce s-a întâmplat când a venit dimineața? Versetele 35-40

După ce au părăsit Filipi, Pavel și Sila au călătorit aproximativ 145 de kilometri spre sud-vest, către Tesalonic. Timp de trei Sabate, Pavel a predicat în sinagogă folosind profețiile din Vechiul Testament pentru a dovedi că Isus era Mesia. El a arătat cum întregul serviciu de la Sanctuar arătase către Isus și a vorbit cu putere convingătoare despre lucrarea lui Isus în Sanctuarul ceresc, precum și despre revenirea Sa.

Mulți care au auzit aceste lucruri au crezut în Isus; dar, ca de obicei, unii evrei au ales să nu creadă și au început să se opună lucrării lui Pavel și Sila. Ce au făcut? Faptele apostolilor 17:5-8

Din nou, urmând învățătura lui Isus de a pleca dintr-un loc unde erau persecutați (Matei 10:23), aceștia au plecat noaptea și au mers la Bereea, cam la 81 de kilometri sud-vest de Tesalonic. Biblia nu ne spune foarte multe despre cei din Bereea, dar ne spune ceva important despre ei. Versetul 11

Însă, evreii din Tesalonic l-au urmat pe Pavel la Bereea și au început o altă revoltă. Temându-se pentru siguranța lui Pavel, unii dintre creștinii din Bereea l-au dus pe Pavel aproape 322 de kilometri spre sud-est, către Atena. Sila și Timotei a rămas în Bereea pentru a ajuta noua biserică.

Aplicaţie: Primești Cuvântul lui Dumnezeu cu nerăbdare și cercetezi zilnic Scriptura? Versetul 11; Psalmii 119:9-11