[luni, 24 ianuarie] Cincizecimea


Text de studiu: Faptele apostolilor 2

Ucenicii așteptau ca Isus să trimită Duhul Sfânt așa cum a promis. Dar în loc să stea degeaba, și-au petrecut timpul pregătindu-se serios pentru a primi acest dar prețios. Ei și-au mărturisit păcatele lui Dumnezeu și unul altuia, examinându-și viețile, pentru a descoperi orice lucru care nu era în armonie cu voia lui Dumnezeu. Cât de mult s-au rugat să fie potriviți pentru a-i conduce pe alții la Isus!


După zece zile erau pe deplin în armonie cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Biblia spune că aveau „un singur gând”. Nu se mai certau. Erau gata să primească darul special al Duhului Sfânt. Cum s-a întâmplat? Faptele apostolilor 2:1-3

Era vremea Cincizecimii și mii de evrei din toată lumea se aflau în Ierusalim. Erau prezenți oameni din fiecare limbă cunoscută. Desigur, ucenicii nu cunoșteau toate aceste limbi și nu puteau să spună multora dintre acești oameni despre Isus. Ce s-a întâmplat mai departe? Versetele 4-11

Unii dintre preoți, supărați din cauza acestei minuni, au spus că ucenicii erau beți. Dar Petru a arătat că minunea de a vorbi în limbi a fost, de fapt, o împlinire a profeției (Ioel 2:28,29).

Petru a continuat, arătând clar și cu putere că Isus era Fiul lui Dumnezeu. A spus cu îndrăzneală că ei Îl răstigniseră pe Mesia. Ce schimbare! Era același Petru care, cu mai puțin de două luni înainte, negase că-L știa pe Isus!

Duhul Sfânt a adăugat putere la cuvintele ucenicilor, iar oamenii au înțeles ce greșeală teribilă făcuseră pentru că-L răstigniseră pe Isus. Cum au răspuns și ce le-a zis Petru? Versetele 37-39

Trei mii de oameni au fost botezați în acea zi, dar acest lucru a fost doar începutul unui mare seceriș. Versetele 46,47

Aplicație: Vrei puterea lui Dumnezeu așa cum au avut-o ucenicii? Poți să o ai, dar trebuie să fii gata pentru a o primi și folosi așa cum au făcut ei.