[vineri, 3 decembrie] Vai de voi – partea 3

Text de studiu: Matei 23:23-36

Am studiat patru dintre cele opt „vaiete” despre care Isus a spus că aveau să vină peste cărturari și farisei. Cel de-al cincilea arată marea lor preocupare pentru lucruri minore în timp ce le neglijează pe cele mai importante. Matei 23:23,24

Zecimea este menționată de multe ori în Vechiul Testament. Pe lângă cei 10% luați din venit, israeliții credincioși ofereau cu cel puțin 15% mai mult prin daruri. Aceasta însemna un sfert din venitul lor. Totuși, nu erau săraci, ci au prosperat datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu (Proverbele 10:22; 13:7).

Dar în timp ce acești lideri plăteau zecime din toate ierburile și strecurau apa ca nu cumva să bea o insectă necurată, erau ființe nedrepte, nemilostive și necredincioase. Era bine că dădeau zecime, dar ar fi trebuit, de asemenea, să facă dreptate, să iubească mila și să umble smeriți cu Dumnezeu. Mica 6:8

În al șaselea „vai”, Isus i-a comparat pe acești lideri cu un pahar care este curățat în exterior, dar murdar pe interior. Așa sunt ipocriții și așa erau și acei liderii. În exterior, păreau să fie corecți, dar erau păcătoși, lipsiți de control și murdari în mintea lor. Matei 23:25,26

Al șaptelea „vai” seamănă mult cu al șaselea. Așa cum mormintele văruite în alb ascundeau pe morții în descompunere, pretinsa neprihănirea ascundea păcatele acelor ipocriți. Ceva mai târziu, apostolul Pavel l-a numit pe unul dintre ei „perete văruit”. Faptele apostolilor 23:3

Vorbind despre al optulea „vai”, Isus a spus că acești ipocriți îi onorau pe profeții pe care strămoșii lor îi omorâseră, spunând că ei nu ar fi făcut asta. Dar chiar ei erau pe cale să „completeze” vina națiunii lor prin uciderea lui Isus! Acest lucru avea să aducă o pedeapsă teribilă asupra generației lor. Matei 23:29-36

Aplicație: Poate crezi că, dacă ai fi trăit în timpul lui Isus, nu L-ai fi ucis. Dar deja ai contribuit la asta! Ale cui păcate L-au omorât pe Isus? Isaia 53:5,6

Avertismentele foarte solemne pe care Isus le-a prezentat în ziua aceea sunt valabile și pentru noi. Ele ne avertizează cu privire la rezultate îngăduinței de sine, ale ipocriziei și ale încrederii în puterea omenească. Să ținem seama de avertismentele lui Isus. Vrei să-I permiți să te transforme în copilul Său umil și ascultător?