[mar, 16 noiembrie] Smochinul uscat

Text de studiu: Marcu 11:20-24

Când Isus i-a izgonit din templu pe vânzătorii de animale și pe schimbătorii de bani, preoții și cărturarii care erau acolo au fugit cu ei. Când au avut suficient curaj pentru a se întoarce, ei au auzit pe copii lăudând pe Isus ca fiind „Fiul lui David”. Matei 21:15

Asta i-a făcut furioși pentru că Mesia era numit „Fiul Lui David”, iar și ei refuzau să-L accepte pe Isus ca Mesia — Regele lor. Dar profeția din Zaharia 9:9 Îl numea „Împăratul tău”. Cum conducătorii refuzaseră să-L laude, copiii au făcut aceasta în locul lor.

Cât de trist! Liderii religioși ai națiunii Îl respingeau pe Regele lor chiar în templul Său. El era acolo ca să-i învețe semnificația fiecărui lucru. Fiecare sacrificiu pe altarul templului arăta spre Marea Jertfă a Lui pe cruce, iar aceasta urma să se întâmple peste doar patru zile.

Dar pentru moment, El avea autoritatea la templu. Liderii nu au îndrăznit să se mai opună autorității Lui regale în acea zi. Isus și ucenicii Lui s-au întors la Betania pentru noapte.

Marți dimineața, pe drumul lor înapoi spre Ierusalim, au trecut pe lângă smochinul pe care îl blestemase Isus cu o zi înainte (Marcu 11:12-14). În doar 24 ore, acesta «s-a uscat din rădăcini». Ucenicii au fost uimiți. Ce a spus Petru despre asta? Marcu 11:20,21

Așa cum acel pom cu frunze „pretindea” că are smochine, poporul la care Isus venise pretindea că aparține lui Dumnezeu. Pomul acela avea numai frunze frumoase; nu avea smochine. De asemenea, acei oameni aveau un templu frumos, cu ceremonii grandioase. Ei pretindeau că sunt drepți, dar era doar o formă. Le lipsea rodul faptelor drepte.

Aplicație: Biblia spune că așa vor fi oamenii în ultimele zile ale acestei lumi. Numai Isus trăind în tine te poate împiedica să devii unul dintre ei. Citește despre asta în 2 Timotei 3:1-5.