[miercuri, 10 noiembrie] Isus l-a mustrat pe Simon

Text de studiu: Luca 7:39-50

Isus ar fi putut să le spună oaspeților de la masă adevărul despre Iuda, cum el furase bani din „punga” comună a ucenicilor. Isus ar fi putut să le dovedească tuturor celor prezenți acolo că lui Iuda nu îi păsa decât de el însuși, nu de săraci. Dar El nu a făcut-o. Isus a vrut să nu îi dea lui Iuda niciun motiv pentru trădarea lui. Cu toate acestea, lucrurile bune pe care Isus le-a spus despre Maria, (vezi Marcu 14:6-9) , au fost opusul criticilor pe care i le adusese Iuda, iar acesta s-a simțit mustrat. Asta l-a înfuriat și a decis să se răzbune. Știind că liderii religioși doreau să-L aresteze pe Mântuitorul, Iuda a mers chiar în noaptea aceea la Ierusalim pentru a vorbi cu ei despre asta. Consiliul era încă în sesiune, complotau cum să-L aresteze și să-L condamne în secret la moarte. Imaginează- ți cât de surprinși și fericiți au fost ei! Ce acord a făcut Iuda cu ei? Matei 26:14-16

Între timp, la sărbătoarea din Betania, și Simon se gândea la gestul Mariei și la ceea ce spusese Isus despre ea. De ce îi îngăduise să-L atingă atât de liber și chiar să-I sărute picioarele? Dacă ar fi fost un profet, gândea Simon, El ar fi știut că ea era o păcătoasă. Luca 7:37-39

Simon se gândea probabil la profetul Moise care se spunea că avea să vină. (Deuteronom 18:15). Acesta era Mesia! Și dacă Acesta era cel la care se gândea, de fapt el se îndoia că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul știa gândurile sale și i-a spus o pildă. Citește Luca 7:40-43.

Datornicul din pildă, cel care datora cel mai mult, îl reprezenta pe Simon. O condusese pe Maria în păcat, dar el credea că era mai drept decât ea. El nu se pocăise încă, așa că nu fusese iertat. Ce a spus Isus atunci? Versetele 44-48 Faptul că Simon neglijase să-și arate mulțumirea față de Isus i-a arătat Acestuia lipsa sa de dragoste pentru El. Dar lacrimile Mariei și acțiunile ei au arătat pocăința ei sinceră și dragostea ei profundă pentru Mântuitorul. Când Isus a pus în contrast faptele ei cu cele ale lui Simon, fariseul mândru s-a văzut pe sine așa cum era de fapt. S-a umilit și a devenit un creștin autentic.

Aplicație: Atât Maria, cât și Simon au fost iertați. Isus a suferit pedeapsa pentru păcatele lor chiar în acea săptămână. Isus a suferit pedeapsa și pentru păcatele tale. Așadar, poți să fii iertat imediat ce te pocăiești sincer.