[vineri, 18 iunie] Mergi două mile

Probabil că oamenii aflați pe versantul muntelui care Îl ascultau pe Isus în acea dimineață de vară au rămas mult pe gânduri. Ceea ce auzeau era atât de diferit de învățăturile cărturarilor și fariseilor.

Iar ceea ce i-a învățat Isus după aceea probabil că i-a șocat cu totul. Mai întâi, le-a reamintit de una dintre regulile date prin Moise pentru poporul care israeliții trebuiau să devină. Regula aceea spunea că atunci când cineva rănea o altă persoană intenționat, judecătorul trebuia să comande pedepsirea criminalului prin același mod prin care acesta îi adusese daune victimei. Leviticul 24:19,20

Această lege fusese dată pentru a ghida guvernul să pedepsească astfel de oameni. Însă oamenii nu trebuiau să zică: „Cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu.” (Proverbele 24:29) Asta îi învăța Isus pe oameni în acea dimineață pe versantul muntelui. Citește despre asta în Matei 5:38-42

Isus nu vorbea împotriva legilor drepte care protejau oamenii. El dăduse israeliților multe legi prin care să fie condus poporul și le-a spus cum să-și aleagă judecători și martori. Dar ei nu trebuiau să „se răzbune” pe cei care i-au rănit. Asta era treaba conducătorilor. Ce trebuiau ei să le facă, în loc de asta, vrăjmașilor care îi urau? Versetele 43,44

Evreii îi urau pe conducătorii lor romani, precum și legile pe care aceștia le impuseseră. Una dintre aceste legi le solicita ca, în unele situații, să care bagajele soldaților romani aflați în trecere, dar numai pe o distanță de o milă. Oricum, Isus le-a spus că trebuie să se supună acelor legi; ba mai mult, le-a cerut să facă în plus față de cerințele lor.

Prin urmare, ei trebuiau să se ofere să fie de ajutor cu bucurie și să care bagajele soldaților două mile în loc de una. Făcând astfel, îi puteau ajuta pe romani să-și dorească să-L cunoască pe Dumnezeul lor iubitor. Versetele 41,45-48

Aplicație: Unii oameni nu fac decât ce li se cere și nici măcar puțin mai mult. Asta seamănă cu a căra bagajele soldaților doar cât li se cerea. Aceștia sunt oameni care merg doar o milă. Nu ai vrea mai degrabă să faci mai mult decât ți s-a cerut și să mergi două mile, astfel încât să fii cunoscut drept „copil al Tatălui nostru din cer” care iubește să facă bine altora? Citește din nou versetele 44, 45.