[joi, 22 aprilie] Bătălia din pustie

După 40 de zile în pustie, fără hrană, Isus era slăbit și foarte înfometat. Dintr-odată, a apărut un înger frumos care a spus că fusese trimis de Dumnezeu ca să-I spună lui Isus că postul Lui se încheiase. Dovedise că Se încredea în Dumnezeu. „Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini”, spuse acesta.

Așa slăbit cum era, Isus a înțeles dintr-un singur cuvânt că îngerul era Satana. „DACĂ ești Fiul lui Dumnezeu…” Isus știa că era Fiul lui Dumnezeu. Tatăl Său ceresc o spusese la botezul Lui, iar cuvântul tatălui Său era destul.

Isus i-a răspuns lui Satana citând Deuteronomul 5:3, unde Scripturile spun că nu trebuie să trăim doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este Biblia. Iar ca să trăim astfel, trebuie să o studiem ca să știm ce spune. Isus făcea asta, iar noi trebuie să-I copiem exemplul de a nu urma sugestiile lui Satana, nici ca să facem rost de hrană, nici ca să ne salvăm viețile.

Satana era hotărât să-L facă pe Isus să Se îndoiască de faptul că era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. El încerca să-L facă să păcătuiască, așa cum făcuse cu fiecare om dinaintea Lui. Așadar, ce a făcut după aceea Satana? Matei 4:5,6

De data aceasta, Satana a folosit și el Scriptura și a citat din Psalmii 91:11,12, însă incomplet. Găsește ce a lăsat pe dinafară în Psalmii 91:11 și spune de ce crezi că Satana nu a inclus acea parte. El Îi cerea lui Isus să facă un lucru prostesc. A promis Dumnezeu că îngeri Săi ne vor proteja așa? Ce Scriptură a folosit Isus de data aceasta ca răspuns? Matei 4:7

În primele două ispite din pustie, Satana a pretins că este un înger din cer. Acum însă a apărut așa cum era el însuși – un înger puternic, nelegiuit. Ce a făcut de data aceasta? Versetele 8,9

Ar fi putut Isus să salveze lumea noastră acceptând-o ca pe un dar de la Satana? Nu. Lumea Îi aparține în adevăr lui Dumnezeu. Chiar dacă trebuia să Se înfometeze de moarte, El nu S-ar fi supus Satanei. Din nou, răspunsul a provenit din Scriptură. Versetul 10

Aplicație: Ne poate face Satana să ne supunem lui? Cum putem să biruim ispitele?