[duminică, 11 aprilie] Înțelepții Îl vizitează pe Isus

Noua și frumoasa stea pe care o văzuseră înțelepții dintr-o țară îndepărtată era, de fapt, grupul de îngeri care i-a vizitat pe păstori. Înțelepții au fost atât de impresionați de stea, de profețiile din Scripturi și de visele avute, încât s-au hotărât să meargă să-L găsească pe noul Împărat și să I se închine.

Înțelepții nu știau unde vor merge; ei au urmat steaua prin credință. În timpul zilei, studiau Scripturile evreiești și discutau despre noul Împărat. Nu știm cât timp au călătorit, dar în cele din urmă steaua s-a oprit deasupra templului din Ierusalim și a dispărut.

Plini de nerăbdare, înțelepții se așteptau să-L găsească pe Împărat acolo. Probabil că au fost surprinși de faptul că nimeni nu știa despre El. Preoții auziseră că îngerii vizitaseră păstorii și ar fi putut să se pregătească să-i ducă pe înțelepți la Isus. Aceștia însă deveniseră geloși. Cum de nu i-au vizitat îngerii pe ei în locul păstorilor? Erau prea mândri ca să recunoască faptul că Dumnezeu trimisese o solie atât de importantă altora în locul lor. Nici măcar nu se duseseră
la Betleem ca să-L vadă pe Isus.

Irod s-a tulburat când a auzit despre înțelepții care Îl căutau pe copilul împărat. Ce a făcut el? Matei 2:1-8

În seara aceea, steaua a reapărut și i-a condus pe înțelepți la Isus. Ce s-a întâmplat după aceea? Versetele 10,11

Acei înțelepți nu erau evrei. Ei veneau dintr-o țară păgână, însă credeau în Scripturi. Ei L-au acceptat, chiar dacă era sărac. După ce I s-au închinat lui Isus, I-au dat daruri.

În vis, Dumnezeu i-a avertizat pe înțelepți să nu meargă înapoi pe la Irod. Apoi, un înger l-a avertizat pe Iosif să-i ia pe Maria și pe Isus și să meargă în Egipt. Iosif s-a supus imediat și, astfel, au fost protejați de porunca teribilă a lui Irod. Versetele 16-18

Regele Irod a murit la puțin timp după ce a poruncit uciderea copilașilor din Betleem. Atunci, un înger i-a spus lui Iosif că se putea întoarce în siguranță acasă. Unde s-a dus el? Versetele 20-23

Aplicație: Satana a încercat să-L distrugă pe Isus, chiar și când era copilaș. Ești recunoscător că nu s-a întâmplat nimic care să împiedice planul lui Dumnezeu?