[duminică, 4 aprilie] Pregătirea căii

Cu mii de ani în urmă, păcatul a stricat lumea noastră perfectă. Fără întârziere însă, Isus a promis să devină unul dintre noi, astfel încât „să ne ia păcatele” (1 Ioan 3:5). În felul acesta, El avea să aparțină, de fapt, familiei noastre umane pentru totdeauna. Ce dragoste minunată! Geneza 3:15; Isaia 9:6

După ce au trecut 4.000 de ani, lumea era controlată de un singur popor. O singură limbă era larg răspândită. Lumea putea să audă cu ușurință veștile bune despre mântuire. Însă aproape toată lumea a crezut minciuna Satanei că Dumnezeu este neiertător și egoist. Deoarece oamenii l-au ales pe Satana să le fie conducător, lumea a ajuns să fie plină de nefericire, disperare și suferință.

Păgânii – și marea parte din poporul lui Dumnezeu – credeau că se puteau mântui singuri prin faptele lor bune. Mulți au ajuns să fie nesatisfăcuți de religiile lor păgâne; dar chiar dacă unii au încercat să studieze Scripturile, poporul lui Dumnezeu a refuzat să explice simbolurile profetice. Ei credeau că mântuirea este doar pentru ei.

Venise „împlinirea vremii” (Galateni 4:4,5). Isus era singura speranță pentru lumea noastră revoltată. În marea Lui dragoste și lipsit de egoism, El nu avea să încerce să ne câștige loialitatea preamărindu-Se pe Sine; ci avea să Se coboare până la nivelul nostru și să devină o persoană exact ca noi. El urma ca de bunăvoie să plătească prețul pentru păcatele noastre și să ne dea putere să ne supunem și să devenim ca El. El avea să ne arate cum este Dumnezeu cu adevărat. Evrei 2:14-17; Filipeni 2:5-8

Satana știa din profețiile din Daniel că se apropia timpul ca Isus să-Și îndeplinească promisiunea de a veni în lumea noastră (Daniel 9:25). El i-a făcut pe oameni să creadă că profețiile despre a doua venire a lui Isus, cea a revenirii Lui cu o mare putere, descriau prima Lui venire. Prin urmare, ei așteptau ca Mesia să vină ca un împărat puternic, care să le elibereze poporul și să-i facă o națiune măreață. Ei nu voiau un Mesia care să-i elibereze din regatul satanic al păcatului.

Așadar, înaintea lui Isus avea să vină un sol special, care să pregătească mințile oamenilor pentru venirea Lui. Despre acest sol, profetul Isaia a scris: „Un glas strigă: «Pregătiți în pustie calea Domnului.»” Isaia 40:3-5

Aplicație: Acest lucru a însemnat să încerce să conducă oamenii la pocăință și la mărturisirea păcatelor, precum mândria și egoismul. Se numără acestea printre păcatele pe care trebuie să le mărturisim înainte de a doua venire a
lui Isus?