[joi, 25 martie]

 

 

Maleahi a scris ultima carte a Vechiului Testament la aproximativ 100 de ani după ce Zaharia a scris profețiile sale. În acea vreme, în Iuda locuia o nouă generație de oameni.

 

Oamenii aceștia nici nu se închinau la idoli, dar nici nu ascultau cu adevărat de Dumnezeu. Ei pretindeau că sunt copiii lui Dumnezeu, dar religia lor nu era decât o formă. Dumnezeu a încercat să discute cu ei, prin Maleahi, de opt ori, dar în niciuna dintre aceste dăți nu au arătat respect față de El.

 

1. Când Dumnezeu le-a spus: „V-am iubit”, ce au spus ei? Maleahi 1:2

 

2. Când le-a spus că I-au disprețuit Numele și când i-a întrebat de ce nu L-au respectat și nu L-au onorat, care a fost răspunsul lor? Versetul 6

 

3. Când le-a reamintit că aduceau jertfe necurate pe altarul Său, ce au cerut ei și ce le-a spus Dumnezeu? Versetele 7, 8

 

4. Ei nu-I aduceau daruri bune, fără cusur. Și a existat încă un motiv pentru care Dumnezeu nu le putea accepta. Când ei au întrebat: „Pentru ce?” ce le-a spus Dumnezeu? Maleahi 2:14

 

5. În timp ce pretindeau că le pare rău pentru păcatele lor, oamenii „l-au obosit pe Domnul” cu cuvintele lor. Ce au întrebat ei? Versetul 17

 

6. Când Dumnezeu i-a îndemnat pe oameni: „Întoarceți-vă la Mine”, ce au spus ei? Maleahi 3:7. Mai apoi, au spus că Dumnezeu a fost mulțumit de cei care au făcut răul.

 

7. Când Dumnezeu le-a spus oamenilor că Îl jefuiesc, ei s-au comportat de parcă nu știau despre ce vorbește. Versetele 8, 9. Citește versetele 10-12 și vezi ce anume a vrut Dumnezeu să facă pentru ei!

 

8. Când Dumnezeu a spus: „Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea”, care a fost răspunsul oamenilor? Versetele 13, 14

 

Cu toate acestea, Dumnezeu i-a iubit și le-a promis că va trimite un „mesager” înainte ca Isus să vină (Versetul 1). Acesta a fost Ioan Botezătorul, care a avut un mesaj puternic, îndemnând la pocăință și la întoarcerea către Dumnezeu, așa cum făcuse și Ilie (Marcu 9:11-13, Luca 7:24-28).

 

Aplicație: Dumnezeu a promis că va trimite un alt Ilie înainte de „ziua aceea mare și înfricoșată”, pentru a întoarce la El pe cei care vor asculta (Maleahi 4:5). Acesta este momentul în care trăim acum. Și această promisiune se împlinește acum, când mesagerii lui Dumnezeu îi învață pe oameni, așa cum a făcut și Ilie.