[marți, 23 martie]

 

 

Prin Zaharia, Dumnezeu i-a amintit lui Zorobabel, guvernatorul lui Iuda din acea vreme, care a fost adevăratul motiv al progresului lor rapid în reconstruirea Templului. Care era acel motiv? Zaharia 4:6

 

Ani de zile după finalizarea Templului, Dumnezeu a continuat să trimită mesaje prin intermediul lui Zaharia. În primele șase capitole ale cărții sale, el descrie cele opt viziuni pe care le-a avut și, la fel ca în viziunile lui Ezechiel, descrie simbolurile folosite.

 

Poporul lui Dumnezeu fusese readus din Babilon în propria țară, și acum Dumnezeu îi avertiza să nu devină ca strămoșii lor. El îi îndemnase pe strămoșii lor prin profeții Săi: „Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele”, dar ei refuzaseră să facă asta (Zaharia 1:4).

 

Acum, Dumnezeu tânjea să păstreze această nouă generație departe de căile rele ale părinților lor. Pentru a-i ajuta pe ei (și pe noi) să înțeleagă dragostea Lui, Dumnezeu a spus că atunci când cineva ne rănește este ca și cum I-ar răni ochiul. Când avem ceva în ochi ne doare
teribil. Așadar, când cineva ne face rău, și Dumnezeu este rănit. Zaharia 2:8 spune: „Căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.”

 

Am studiat deja viziunea lui Zaharia despre Iosua, marele-preot, purtând haine murdare și fiind acuzat de Satana. Citește-o din nou în Zaharia 3:1-5!

 

Încearcă să îți amintești ce ai învățat în studiul 6 și răspunde la următoarele întrebări!

 

1. Pe cine reprezintă Iosua?

 

2. Ce reprezintă hainele sale murdare?

 

3. Ce reprezintă îndepărtarea hainelor sale murdare?

 

4. Ce reprezintă hainele sale noi și curate?

 

Dumnezeu i-a dat lui Zaharia și profeții despre Isus. Una dintre ele menționează animalul pe care va călări Isus la Ierusalim. Zaharia 9:9

 

Alte profeții spun că va fi străpuns și rănit. Și când El va muri, urmașii Săi se vor simți ca niște oi fără păstor (Zaharia 12:10, 13:6,7). Toate aceste profeții s-au împlinit.

 

Aplicație: Isus Se simte rănit atunci când copiii Săi suferă. Este imposibil ca noi să suferim așa cum a suferit El pe cruce, când păcatele noastre L-au rănit și L-au ucis. El a crezut că s-ar putea să nu-L mai vadă niciodată pe Tatăl Său. Meditează la aceste lucruri în timp ce citești Zaharia 13:6!